Rēzeknes novada pašvaldībā godina labākos skolēnus, viņu vecākus un pedagogus

Publicēts 16.05.2018

16. maijā Rēzeknes novada pašvaldībā tika godināti novada talantīgākie skolēni, kas ieguvuši godalgotas vietas valsts mēroga olimpiādēs un citos pasākumos. Tradīcija godināt skolēnus tika uzsākta pirms trim gadiem, un Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs sacīja, ka tā ir ļoti vērtīga tradīcija:” Man ir patiess prieks par novada skolēniem, kas guvuši sasniegumus valsts mēroga pasākumos. Gribētos, lai šajos bērnos un jauniešos ir dzīvs patriotisms un dzimtā novada mīlestība, lai viņi augtu un justos atbildīgi par situāciju valstī, nevis brauktu prom. Tā ir liela atbildība – dzīvot dzimtajā novadā, mājā, rūpēties par ģimeni, lai kopīgiem spēkiem apstākļi tiktu uzlaboti. Novēlu jums nezaudēt galveno- neatkarīgu dzimto zemi, kurai mēs šogad svinam simtgadi!”
Kā pirmie tika godināti skolēni, kuri guvuši augstus sasniegumus valsts mēroga pasākumos. Maltas vidusskolas 11. klases skolnieks Žanis Lācis ieguvis 2. vietu valsts krievu valodas olimpiādē un 1.pakāpes diplomu starptautiskajā krievu valodas olimpiādē, tika sveikti arī Žaņa Lāča vecāki – Ludmila un Aigars Lāči un skolotāja Regīna Bikoviča.
Maltas vidusskolas 8. klases skolniece Dagne Tuče ieguvusi 3.vieta mājturības olimpiādē valstī, tika sveikti viņas vecāki – Vita Kāpostiņa –Tuče un Imants Tučs, kā arī skolotāja Rita Siņavska.
Nautrēnu vidusskolas 12. klases skolniece Sandra Timša ieguvusi Atzinību vēstures olimpiādē valstī, pateicības vārdi tika teikti viņas vecākiem– Vitai un Darium Timšām, kā arī skolotājai Valentīnai Turlajai.
Nautrēnu vidusskolas skolēnu grupa – Sandra Timša, Armands Ivulāns, Aija Urtāne , Laima Magiča, Santa Gricāne, ieguvuši 1.vietu Valsts atklātajā latgaliešu valodas un kultūrvēstures olimpiādē, pateicības vārdi skanēja arī viņu skolotājai Veronikai Dundurei.
2.vietu Valsts atklātajā latgaliešu valodas un kultūrvēstures olimpiādē izcīnīja Dricānu vidusskolas skolēnu grupa – Jānis Lamašs, Ija Obrumane, Jānis Vespers , Vilma Kolneja, Keitija Kindzule, viņus sagatavoja skolotāja Silvija Laizāne.
Projekta “ Esi līderis” 2018.gada Līdera Lielo balvu valstī ieguva Kaunatas vidusskolas komanda “ Surikāti” (Ērika Peļņa , Linda Keisele , Inguss Sutins ), kurus sagatavoja pedagogi Irēna Selivončika un Marija Mukāne.
Notika arī folkloras konkursu laureātu sveikšana. L.Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas 7. klases Iļja Razvodins izcīnījis 1.pakāpes diplomu deju konkursā valstī, tika godināti Iļjas vecāki – Nataļja un Oļegs Razvodini, kā arī skolotāja Marija Andina, kas sagatavoja viņu konkursam.
Nautrēnu vidusskolas 5. klases skolniece Rūta Vonoga tika sveikta par 1. pakāpes diplomu, kas iegūts stāstnieku konkursā Latvijā, pateicības vārdus saņēma arī meitenes vecāki – Mārīte Zubko un Dainis Vonogs un skolotāja Anna Garanča. Stāstnieku konkursā 1. pakāpes diplomu ieguva arī Kaunatas vidusskolas 9.klases skolniece Enija Kuzminska, paldies tika pateikts gan Enijas vecākiem – Aijai un Jānim Kuzminskiem. Arī Kaspars Bačkurs no Kaunatas vidusskolas 6.klases ieguva 1.pakāpes diplomu stāstnieku konkursā Latvijā, pateicības vārdi skanēja viņa vecākiem – Žannai un Andrejam Bačkuriem.
Kaunatas vidusskolas folkloras kopas “Rāznaviņa” dejotāji (Inguss Sutins, Linda Keisele, Ērika Peļņa, Daina Kudravska, Toni Anželo Fernandes, Rihards Antonovs, Renārs Duļķevičs, Egita Ūdre) ieguva 1.pakāpes diplomu folkloras deju konkursā valstī, viņus konkursam sagatavoja pedagoģe Sandra Viša.
Gaigalavas pamatskolas folkloras kopas “Purineņš” dejotāji (Madara Zvaigzne, Elīna Poča, Rebeka Skābarde, Evita Macāne, Lorete Lucjanova, Dāvids Elksnis, Markuss Apšenieks, Evelīna Spīča, Alise Jaudzema, Monta Sakne, Nauris Birze, Samanta Sakne, Raivo Svilāns) ieguva 1.pakāpes diplomu folkloras deju konkursā valstī, viņus konkursam gatavoja pedagogs Rasma Igaune.
Notika arī sporta laureātu sveikšana. Liāna Zeltiņa (BJSS audzēkne un Kaunatas vidusskolas 12.klase.) ieguva 1.vieta Latvijas jaunatnes olimpiādē individuāli, trīs 3. vietas Latvijā individuāli un pāros galda tenisā. Pateicības vārdi skanēja meitenes vecākiem Diānai un Jurim Zeltiņiem.
Arnis Nizins ( BJSS audzēknis no Tiskādu vidusskolas 5. klases) izcīnījis 3. vietu pāros Latvijas meistarsacīkstēs galda tenisā, tika sveikta arī Arņa Nizina mamma – Inga Nizina, kā arī treneris Bruno Losāns, kurš sagatavoja L.Zeltiņu un A.Nizinu.
Nautrēnu vidusskolas 12. klases skolniece Kristīne Gailuma izcīnījusi augsto 2. vietu 10 km skriešanā sezonas kopvērtējumā valstī, tika sveiktas arī Kristīnes mamma Genovefa Gailuma un trenere Velga Lāce.
Feimaņu pamatskolas 3.-9.klašu krosisti (Kevins Ameļko, Kitija Ameļko, Lilita Bauska, Anastasija Jonina, Emīls Verčinskis, Maija Livdāne, Lāsma Bauska, Raivis Spaļs) tika sveikti par 1.vietu Latvijas skolēnu spartakiādē mazo pamatskolu grupā, paldies tika teikts arī viņu trenerim Ivaram Upeniekam.
Notika arī dažādu citu konkursu laureātu sveikšana. Maltas vidusskolas 4.klases skolniece Everita Štekele ieguva 1.pakāpes diplomu dziedāšanas konkursā valstī, pateicības vārdus saņēma Everitas vecāki – Sandra un Normunds Štekeli, kā arī pedagogs Irēna Ivanova.
Gaigalavas pamatskolas 7.-9. klašu teātra sporta komanda (Rolands Stanka, Kaspars Rudzusieks, Jānis Sarnovičs, Samanta Sakne) ieguva 1.pakāpi Latvijas skolu teātru turnīrā “ Teātra sports 2018”, tika apbalvota arī Ērika Bozoviča, kas sagatavoja skolas teātra sporta komandu.
Arī Rikavas pamatskolas 5.-6.klašu teātra sporta komanda (Dace Vilcāne, Valērijs Dekters, Diāna Dimzule) lepojas ar 1.pakāpi Latvijas skolu teātru turnīrā “ Teātra sports 2018”, viņus sagatavoja pedagoģe Ilze Kuhaļska.
Nautrēnu vidusskolas komanda ( Sandra Timša, Kristīne Gailuma, Santa Gricāne) lepojas ar 1.vietu Latvijas kultūras kanona konkursā valstī, viņus konkursam sagatavoja Valentīna Turlaja.
Par notikušo pasākumu tā dalībnieki ir ļoti gandarīti un pateicīgi: ”Ir ļoti svarīgi, ka skolēnam pasaka paldies, ka tas notiek publiski, tas rosina motivāciju strādāt un domāt jaunas idejas. Paldies par šo jauko pasākumu, ” sacīja laureātes Enijas Kuzminskas mamma Aija Kuzminska.
Pasākumā skanēja arī izjusti Rēzeknes skolēnu domrakstu fragmenti. Nautrēnu vidusskolas 9.klases skolniece Viktorija spriež šādi: “Reizēm atrast īsto ceļu ir grūti. Dažu brīdi var šķist, ka to nemaz neatradīsi. Bet galvu augšā! Sāc sekot savai sirdij! Sāc darīt! Šādi, liekot ķieģeli pie ķieģeļa, akmeni pie akmens, sāc veidot personības ceļu. Un, tikai atskatoties uz paveikto, saprotam, cik daudz ir noiets. Katra iespēja ir vēl viens ceļa akmens. Jebkas, ko mēs dzīvē darām, ir kustība uz priekšu mūsu personības ceļam. Reizēm svarīgi ir uzdrīkstēties darīt ko tādu, kas citiem var šķist nepieņemami un dīvaini, bet tieši šie akmeņi rada personības dažādību. Un vēl kas – nekad, nekad neņem citu cilvēku akmeņus! Turies pie sava! Tu esi personība!”

Diānas Seleckas teksts un foto

Capture_skoleni1 Capture_skoleni2Capture_skoleni3 Capture_skoleni4 Capture_skoleni5 Capture_skoleni6 Capture_skoleni7 Capture_skoleni8 Capture_skoleni9 Capture_skoleni11 Capture_skoleni12 Capture_skoleni13 Capture_skoleni14

Capture_skoleni

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0