Rēzeknes novada pašvaldība iesaistās starptautiskā projektā

Publicēts 04.01.2010

Eiropas Komisijas 2009.gada martā izsludinātajā projektu konkursā „Mākslinieku mobilitātes atbalsts” no 102 iesniegumiem atbalstīti deviņi. No tiem trīs projektos kā partneri ir iesaistītas arī organizācijas no Latvijas – Ventspils Starptautiskā rakstnieku un tulkotāju māja, Latvijas Literatūras centrs, biedrība ”Kultūras un mākslas projekts NOASS” un arī Rēzeknes novada pašvaldība.

Rēzeknes novada pašvaldība kā partneris piedalās projektā „Art Farers”. Tā aktivitātēs no katras projekta dalībvalsts – Slovēnijas, Spānijas, Grieķijas un Latvijas – tiks iesaistīti  pieci skolotāji-mākslinieki. Projekta dalībnieku pieredzes apmaiņas braucieni norisināsies katrā partnervalstī. No Latvijas pieci brīvprātīgie skolotāji–mākslinieki brauks uz Grieķiju, bet Latvijā viesosies pieci brīvprātīgie no Spānijas.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0