Rēzeknes novada pašvaldība īstenojusi projektu „Lubāna ezera zivju krājumu papildināšana”

Publicēts 27.10.2014

24. oktobrī Latvijas lielākajā ezerā – Lubānā, Gaigalavas pagasta teritorijā tika ielaisti 16 tūkstoši zandartu mazuļi, ko piegādāja SIA „Rūjas zivju audzētava”. Zivju mazuļi iegādāti Latvijas Zivju fonda projekta „Lubāna ezera zivju krājumu papildināšana” ietvaros par kopējo summu 4620,00 EUR (Latvijas Zivju fonda finansējums: 3418,80 EUR; pašvaldības līdzfinansējums: 1201,20 EUR).

Projektā kā partneris iesaistījās arī biedrība „Zvejniekciems Īdeņa”, kurā apvienojušies 16 Lubāna ezera komerczvejnieki. Biedrība apmaksāja zandartu mazuļu piegādes ceļa izdevumus.

Papildinot Lubāna ezera zivju resursus ar zandartu mazuļiem, tiek veicināta ezera zivsaimnieciskā izmantošana ilgtermiņā un zivju resursu saglabāšana. Tas ir īpaši svarīgi ezera apkārtnes iedzīvotājiem, kuriem zveja ir nozīmīgs iztikas avots. Projekta īstenošana labvēlīgi ietekmēs makšķerēšanas, rekreācijas un tūrisma attīstību Rēzeknes novada Gaigalavas un Nagļu pagastā, kā arī Madonas novada Ošupes un Barkavas pagastā.

Terēzija Kruste
Rēzeknes novada pašvaldības vides aizsardzības vecākā speciāliste

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0