Rēzeknes novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Silmalas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatu

Publicēts 28.02.2020

Prasības pretendentiem:

Iesniedzamie dokumenti:

  • pieteikums (veidlapa);
  • īss dzīves un darba gaitu apraksts Europass CV formā;
  • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
  • pretendenta sagatavots apraksts – vīzija par Silmalas pirmsskolas izglītības iestādes darbības un attīstības virzieniem (maksimālais rakstu zīmju skaits 3500);
  • citi dokumenti, kas apliecina pretendenta kvalifikāciju un spējas, kas ir būtiskas pirmsskolas vadītāja amatā.

Silmalas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājam amata alga tiks noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1.pielikuma 3.tabulu 

Dokumentus pretendenti uz Silmalas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatu var iesniegt līdz 2020. gada 20. marta plkst.12.00:

• darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.16.30 personīgi slēgtā aploksnē Rēzeknes novada pašvaldības 17. kabinetā sekretārei; Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne;

• nosūtot pasta sūtījumu uz adresi – atsūtīt pa pastu līdz 2020. gada 20. marta plkst.12.00. Uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatu”.

• atsūtīt elektroniski uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv līdz 2020. gada 20. marta plkst.12.00.

Tālrunis uzziņām: 64607202

 Konkursa nolikums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0