Rēzeknes novada pašvaldība un SIA “ALAAS” aicina šķirot atkritumus

31.01.2017

Vide un tūrisms

Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „ALAAS” strādā pie atkritumu šķirošanas sistēmas izveides Rēzeknes novada teritorijā. 
2015. un 2016. gadā Rēzeknes novada pašvaldība 24 pagastos ir izveidojusi sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktus (slēgta tipa šķirošanas konteineru novietne papīram, plastmasai un stiklam). Sīkāka informācija par izveidoto atkritumu šķirošanas punktu atrašanos vietām un darba laikiem ir pievienota pielikumā. 
2017. gadā Rēzeknes novada pašvaldībā lielākajās apdzīvotajās vietās vēl plāno izbūvēt vairākus atkritumu šķirošanas punktus.
Pieredze liecina, ka vislabākā vieta atkritumu šķirošanai ir slēgta tipa konteineru laukumos. Piemēram, ja kāds cilvēks konteinerā, kas ir paredzēts papīram, iemet nešķirotus atkritumus, visi centieni var izrādīties veltīgi, un atkritumi var tikt uzskatīti par nešķirotiem. Tāpēc atkritumu šķirošana ir katra cilvēka godprātības un atbildības jautājums.
Visus sašķirotos sadzīves atkritumus SIA „ALAAS” pieņem bez maksas.
Kāds ir labums no sadzīves atkritumu šķirošanas?
1) Šķirojot atkritumus, var samazināt atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, jo šķirotos atkritumus savāc un izved pārstrādei bez maksas. Tādēļ, ja vēlaties ik mēnesi ietaupīt naudu, šķirojiet atkritumus!
2) Šķirotie atkritumi kļūst par otrreizējām izejvielām, no kurām var atkārtoti saražot jaunas – tādas pašas vai citas preces. Piemēram, otrreiz pārstrādājot stiklu, to var atkārtoti izmantot kā pārtikas un dzērienu iepakojumu. Stikls nekad nenolietojas, to var pārstrādāt bezgalīgi. Izmetot stiklu šķiroto atkritumu konteinerā, tas nonāk rūpnīcā, kur tas tiek mazgāts, sasmalcināts un izkausēts, lai iegūtu otro dzīvi. Pārstrādājot stiklu, tiek ietaupītas smiltis un netiek piegružota apkārtējā vide.
Pārstrādājot plastmasas un PET atkritumus, tiek ražoti plaukti, plēves, logu rāmji, paklāji, drenāžas caurules, puķu podi, apģērbs, segas, bruģakmens un daudzas citas noderīgas lietas.
3) Ietaupām vietu atkritumu poligonos – lai varētu noglabāt tikai tos atkritumus, kurus tiešām vairs nav iespējams pārstrādāt atkārtoti.
4) Veidojam dabu un vidi ap mums skaistāku – bez ceļmalā nomestām pudelēm vai krūmu zaros iestrēgušiem polietilēna maisiņiem.
Pašlaik Rēzeknes novada teritorijā arī ir izveidots laukums šķirotu atkritumu pieņemšanai, kas atrodas sadzīves atkritumu poligona „Križevņiki” teritorijā (Ozolaines pagasts). Laukumā šķirotu atkritumu pieņemšanai izvietoti publiski pieejami speciāli marķēti metāla 1,1 m3 konteineri, kas paredzēti šķirotu atkritumu savākšanai. Šie atkritumi tiek pieņemti bez maksas.
Rēzeknes novada teritorijā atkritumu apsaimniekošanu veic SIA „ALAAS. Tā darbības virziens ir atkritumu savākšana, šķirošana, uzglabāšana, apstrāde, pārkraušana, pārvadāšana, apglabāšana, tā samazinot apglabājamo atkritumu daudzumu, kā arī veic citas sabiedrībai un videi derīgas funkcijas.  SIA „ALAAS” 100 % kapitāla daļas pieder pašvaldībām. Uzņēmuma dalībnieki ir Rēzeknes pilsēta, Rēzeknes, Viļānu, Kārsavas, Ciblas, Zilupes un Ludzas novada pašvaldības.
Informācija par atkritumu apsaimniekošanu (t. sk. šķirošanu) pieejama SIA „ALAAS” mājas lapā: www.alaas.lv (SIA „ALAAS” izpilddirektors Jurijs Petkevičs – tel. Nr. 29132365).
Neskaidrību gadījumā var zvanīt Rēzeknes novada pašvaldības vides aizsardzības vecākajai speciālistei Terēzijai Krustei, tel. 6 46 07195, 29162083.
Informāciju sagatavoja Rēzeknes novada pašvaldības Vecākā vides aizsardzības speciāliste Terēzija Kruste
 

Click to listen highlighted text!