Rēzeknes novada pašvaldības administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētājs: Monvīds Švarcs –Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs;
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:  Elvīra Pizāne – Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece;
Komisijas locekļi:
Jānis Troška – Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors;
Ilona Turka – Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja;
Silvija Kipļuka – Rēzeknes novada Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste;
Iveta Ladnā – Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste;
Vadims Čuhnovs  Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas jurists;
Lolita Ulanova – Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes juriste.