Rēzeknes novada pašvaldības apmeklējums tikai pēc iepriekšēja pieraksta, izmantojot sejas aizsargmasku

Publicēts 26.10.2020

Lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, Rēzeknes novada pašvaldība aicina pēc iespējas saņemt pašvaldības pakalpojumus attālināti, ierobežojot ēkas apmeklēšanu klātienē. Ja tomēr nepieciešams apmeklēt pašvaldību, atgādinām par piesardzības pasākumiem – nepieciešamību lietot sejas masku, apstrādāt rokas ar dezinfekcijas līdzekli un ievērot distancēšanos.

Klientu pieņemšana un pakalpojumu sniegšanu klātienē notiek pēc iepriekšējās apmeklētāju pieteikšanās, izņemot Dzimtsarakstu nodaļas apmeklējumu.

Apmeklētāji pirms apmeklējuma aicināti sazināties ar novada speciālistiem:

Rēzeknes novada pašvaldības lietvedība- 646 22238;

Pašvaldības pirmpirkuma tiesību jautājumos un jautājumos par darījumiem ar lauksaimniecības zemēm – 64607706;

Pašvaldības īpašumu atsavināšanas jautājumos – 64607191;

Jautājumos par NĪN piespiedu piedziņu bezstrīdus kārtībā un parādu atmaksas grafikiem – 64607202;

Teritorijas plānojuma, atmežošanas un apmežošanas jautājumi- 64607205;

Vides jautājumi- 64607195;

Grāmatvedības jautājumi- 64607180;

Kultūra- 26336831;

Izglītība- 29495624, 64607201;

Sociālais dienests- 64607176, 26531970, 64607184, 26531497;

Zemes pārvaldības dienests – 64607189, 64607188;

Nekustamā īpašuma nodokļa administratori – 64607188;

Dzimtsarakstu nodaļa- 64607178, 28343617;

Būvvalde – 26531328.

Pagastu iedzīvotāji aicināti vērsties pēc papildu informācijas savās pagastu pārvaldēs.

Rēzeknes novada pašvaldība aicina sekot informācijai novada mājas lapā un sociālajos tīklos.

Informāciju sagatavoja:

Diāna Selecka
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
e-pasts: diana.selecka@rezeknesnovads.lv;

maska1

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0