Rēzeknes novada pašvaldības denacionalizācijas komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Inkins – Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvaldes galvenais grāmatvedis
Komisijas sekretāre: Ilona Turka – Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja
Komisijas locekļi:
Silvija Ančikovska – Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja,
Tatjana Kubecka – Rēzeknes novada domes deputāte,
Daina Igaune – Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu bāriņtiesas locekle.