Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvalde aicina darbā Lūznavas muižas kompleksa pārvaldnieku

Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas muižas kompleksa pārvaldnieka amatam var pretendēt personas ar augstāko izglītību, kurām ir zināšanas un pieredze organizatoriskajā, sabiedriskajā, vadības darbā, tūrisma, kultūras piedāvājumu veidošanā, projektu izstrādē un vadīšanā, kā arī labas angļu un krievu valodas zināšanas.
Motivācijas vēstuli, CV, aprakstu par savu spēju un pieredzi pasākumu organizēšanā un projektu vadībā, Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas muižas attīstības koncepciju (līdz 3 A4 lapām domrakstā), izglītību un valsts valodas prasmes apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi „Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas muižas kompleksa pārvaldnieka amata konkursam” var iesniegt darbadienās no pl.8.00 līdz pl.16.30 personīgi slēgtā aploksnē Rēzeknes novada pašvaldības sekretārei 17.kabinetā, atsūtot pa pastu līdz 2015.gada 3.jūlijam (pasta zīmogs ne vēlāk kā 30.06.2015), atsūtot elektroniski uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv līdz 3.jūlijam pl.16.30. Papildus pieteikumam konkursa pretendents var sniegt citu informāciju un iesniegt citu dokumentu kopijas, kas apliecina amata pretendenta atbilstību šī nolikuma prasībām.
Konkursa nolikums
Amata apraksts

Click to listen highlighted text!