Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvji piedalīsies demokrātijas nedēļā Norvēģijas pilsētā Ārendālē

Publicēts 08.08.2018

Stiprinot Latvijas un Norvēģijas divpusējos sakarus, Rēzeknes pilsētas un novada pārstāvji no 13. līdz 17. augustam uzaicināti piedalīties vienā no gada svarīgākajiem pasākumiem Norvēģijā – Ārendāles demokrātijas nedēļā.

Demokrātijas nedēļā Norvēģijā Rēzeknes novadu pārstāvēs Rēzeknes novada domes deputāts, Izglītības, kultūras un sporta pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs Guntis Rasims un ārējo sakaru organizatore Inta Rimšāne. Rēzeknes novada un pilsētas delegāciju ar savu māksliniecisko devumu kuplinās apvienības V.I.V.A. mākslinieces Vēsma Ušpele, Agra Ritiņa, Ilze Griezāne, Vija Stupāne.

Kā informēja Latvijas vēstniece Norvēģijā Judīte Dobele, Latvijas vēstniecība Norvēģijā sadarbībā ar Ārendāles pilsētu un Austrumagdēras grāfisti plāno dalību Ārendāles demokrātijas nedēļā ar Latvijas simtgades stendu, 14. augustā rīkojot svinīgu pasākumu par godu Latvijas 100 gadei uz buru kuģa “Sørlandet”, kā arī piedaloties Ārendāles nedēļas ietvaros organizētajos paralēlajos pasākumos. Līdztekus jau minētajam, paredzēta arī divpusēja tikšanās ar Ārendāles mēru un Austrumagdēras grāfistes padomes priekšsēdētāju.

Organizējot Latvijas 100gadei veltītu stendu, vēstniecība vēlas iepazīstināt Ārendālē klātesošos Norvēģijas politiķus, uzņēmējus un masu medijus, kā arī ārendāliešus un pilsētas viesus ar Latvijas valstiskuma simtgadi, kultūras tradīcijām un vērtībām, ar Latviju kā drošu, modernu un attīstu valsti, kurā ir tīra, zaļa un ekoloģiska vide. Piedaloties Ārendāles kultūras skolas organizētajos paralēlajos pasākumos, kā arī interaktīvajās darbnīcās bērniem, u.c., ir iespēja iepazīstināt ar Latvijas pieredzi, stāstīt un praktiski demonstrēt Latvijas valsts simts gadu laikā sasniegto, demonstrēt Latvijas iedzīvotāju radošumu un inovatīvismu.

Lai pateiktos Norvēģijas pusei par ilggadējo sadarbību, Latvijas vēstniecība Norvēģijā uz svinīgo pasākumu uz buru kuģa “Sørlandet” uzaicinājusi Rēzeknes pilsētas un novada delegācijas, Norvēģijas politiķus, tai skaitā, Ārendāles pilsētas mēru Robertu Nordli un pilsētas domes pārstāvjus, Austrumagdēras grāfistes padomes priekšsēdētāju Jonu Ulavu Strandu, uzņēmējus, skolotājus un privātpersonas, kuras ir sadarbojušās un atbalstījušas Latviju, un jo īpaši Rēzeknes pilsētu un novadu.

Inta Rimšāne,
Rēzeknes novada pašvaldības ārējo sakaru organizatore

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0