Rēzeknes novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētāja: Aija Dundure – Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos
Komisijas locekļi:
Ilona Bruskovska – Rēzeknes novada pašvaldības Skolu atbalsta centra speciālā pedagoģe,
Natālija Melne – Rēzeknes novada pašvaldības Skolu atbalsta centra psiholoģe,
Inese Muhamberga – Rēzeknes novada pašvaldības Skolu atbalsta centra logopēde,
Vadims Šaripovs –  Rēzeknes novada pašvaldības Adamovas sanatorijas internātpamatskolas ārsts- psihoneirologs.