Rēzeknes novada pašvaldības plānošanas dokumentu izstrāde

Publicēts 25.01.2011
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/4ESF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 28.februāris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Rēzeknes novada pašvaldības plānošanas dokumentu izstrāde: novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Brigita Arbidāne, tālr.64607189, e-pasts: brigita.arbidane@rdc.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0