Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta kontaktinformācija

Publicēts 07.06.2010

Pagasta
pārvaldes

Sociālais darbinieks

Darba tālruņa nr.

 

Darba mobilais tel.

 E-pasts

Audriņu Solvita Razgale 64628241 28322181  solvita.razgale@rezeknesnovads.lv
Bērzgales Natālija Platpīre 64644644  natalija.platpire@rezeknesnovads.lv
Čornajas Inta Vegileja 64637558 26343406  inta.vegileja@rezeknesnovads.lv
  Marina Mihaļkeviča 64637558 26343406  marina.mihalkevica@rezeknesnovads.lv
Dricānu Ilze Tutāne 22011671  ilze.tutane@rezeknesnovads.lv
Feimaņu Māra Taranda 64644888 25451590  mara.taranda@rezeknesnovads.lv
Gaigalavas Angelīna Spridzāne 64644537  angelina.spridzane@rezeknesnovads.lv
Griškānu Svetlana Sprukte 64640507 20223719  svetlana.sprukte@rezeknenovads.lv
  Silvija Slūka 64640507 20223719  silvija.sluka@rezeknesnovads.lv
Ilzeskalna Nellija Pujate 64644583  nellija.pujate@rezeknesnovads.lv
Kantinieku Janīna Kirillova 64640635 20284142  janina.kirilova@rezeknesnovads.lv
Kaunatas Ingus Trūlis 64667001 26562755  ingus.trulis@rezeknenovads.lv
Lendžu Andrejs Kasparāns 64644734  andrejs.kasparans@rezeknesnovads.lv
Lūznavas Velga Strode 64607423  velga.strode@rezeknesnovads.lv
Mākoņkalna Ināra Samuša 64646741 25732423  inara.samusa@rezeknesnovads.lv
Maltas Iveta Novika 64631336 29289623  iveta.novika@rezeknesnovads.lv
  Anita Safonova 64631336  anita.safonova@rezeknesnovads.lv
Svetlana Kvasova 64631336 29289623 svetlana.kvasova@rezeknesnovads.lv
Nagļu Sandra Kalniņa 26419027  sandra.kalnina@rezeknesnovads.lv
Nautrēnu Raivo Petrovs 64628806 28307447 raivo.petrovs@rezeknesnovads.lv
Ozolaines Jekaterina Bondarenko 64640690 25561503  jekaterina.bondarenko@rezeknesnovads.lv
  Anita Adejanova 64640690 25561503  anita.adejanova@rezeknesnovads.lv
Ozolmuižas Ārija Skromule 64640233 25772281  arija.skromule@rezeknesnovads.lv
Pušas Māra Taranda 64646045 25451590  mara.taranda@rezeknesnovads.lv
Rikavas Biruta Ieviņa 64607083  biruta.ievina@rezeknesnovads.lv
Sakstagala Inese Zdanovska 64640566  inese.zdanovska@rezeknesnovads.lv
Silmalas Vera Laškova 64644842 26449650  vera.laskova@rezeknesnovads.lv
  Ināra Poļakova 64644844 26449650  inara.polakova@rezeknesnovads.lv
  Natālija Valtere 64644842 26449650  natalija.valtere@rezeknesnovads.lv
  Valentīna Krasutina 64644842 26449650  valentina.krasutina@rezeknesnovads.lv
Stoļerovas Ruta Baltiņa 64644193

28663746

ruta.baltina@rezeknesnovads.lv
Stružānu Sabīne Gailume 64667505

20024335

 sabine.gailume@rezeknesnovads.lv
Vērēmu Alla Dervinika 64605903  alla.dervinika@rezeknesnovads.lv

Sociālais dienests

Silvija Strankale 5 64607194

20223392

Zita Bautre 6 64607184

26531497

Rita Žurzdina 6 64607184

26531497

Inta Greivule-Loca 14 64607176

26531970

Sanita Tauriņa 14 64607176

26531970

Liene Skudra 14 64607176

26531970

Psiholoģe

Ilona Žabo

26191979

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0