Rēzeknes novada pašvaldības sociālo jautājumu komisijas sastāvs:

Sociālo jautājumu komisiju veido Sociālo jautājumu un veselības aizsardzības pastāvīgās komitejas locekļi.
Komisijas priekšsēdētājs: Ivars Igaunis – Rēzeknes novada pašvaldības Jaunstrūžānu pamatskolas direktors
Komisijas locekļi:
Elvīra Pizāne – Rēzeknes novada domes deputāte,
Larisa Franckeviča – Tiskādu bērnu nama direktora vietniece sociālajos jautājumos,
Inta Greivule–Loca – Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta darbiniece,
Iveta Novika – Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes vecākā sociālā darbiniece,
Vija Isajeva – Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra lauku attīstības konsultante,
Tatjana Kubecka – Rēzeknes novada domes deputāte,
Rita Žurzdina – Rēzeknes novada domes deputāte.