Rēzeknes novada pedagogi pilnveido meistarību Lūznavas muižā

Publicēts 29.03.2016

15. martā Lūznavas muižā notika pedagogu profesionālās pilnveides kursi “Daba kā intelektuālās un estētiskās izglītošanas resurss”. Kursu mērķis bija veicināt skolotāju profesionālās meistarības pilnveidi, apgūstot teoriju un praktiskās iemaņas dabas resursu izmantošanai mācību satura apguvē.

Kursu mērķauditorija bija dabaszinību (bioloģijas, ģeogrāfijas, dabaszinību, interešu izglītības pulciņu) skolotāji, kuri pēc pilnveides programmas apguves spēs pilnvērtīgāk un efektīvāk izmantot ne tikai apkārtējās vides piedāvātās iespējas, bet arī dažādot mācību procesu, pārvēršot to par pētniecisku pieredzi. Lūznavas muižā un parkā programmas aktivitāšu ietvaros aktīvi darbojās 25 pedagogi no 13 Rēzeknes novada skolām – Kaunatas, Maltas, Tiskādu, Austrumlatgales Tehnoloģiju vidusskolas, Adamovas un Tiskādu speciālās internātpamatskolas un Gaigalavas, Rēznas, Verēmu, Audriņu, Sakstagala Jāņa Klīdzēja, Kruķu un Jaunstrūžānu pamatskolas.

Lūznavas muiža kā profesionālās pilnveides kursu norises vieta netika izvēlēta nejauši – tā atrodas Rāznas Nacionālajā parkā un, līdzās kultūrvēsturiskajām vērtībām, tuvākajā apkārtnē ir pieejamas dabas bagātības, ko sniedz parks. Muiža un tās parks bija lieliska bāze kursu mērķu īstenošanai, jo nodarbības notika gan muižā, gan ārā, parkā, un dienas gaitā pedagogi aktīvi darbojās, iedziļinoties tādos tematos, kā “Aizsargājamie koki, koku uzmērīšana, lai noteiktu, kurš atbilst dižkoku statusam, dižkoku nozīme”, “Mežs un parks kā veselības un labsajūtas veicinātājs”, “Gaisa kvalitātes noteikšana un ķērpju izpēte”. Kursu pasniedzēji bija vairāki Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) speciālisti, starp tiem arī DAP informatīvo sistēmu projektētājs Andris Soms un DAP Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta koordinatore, dabas izglītības speciāliste Inta Soma. Andris Soms pedagogiem prezentēja arī dabas un mūzikas notikuma “Dabas koncertzāle” projektu, kurš 2016. gadā 18. jūnijā notiks arī Lūznavas muižas parkā, iepazīstinot interesentus ar garausainā sikspārņa dzīvi.

Paredzams, ka arī turpmāk Lūznavas muižā notiks dažādi interešu semināri, kursi un nodarbības, ļaujot izmantot muižā un tās parkā esošās iespējas, resursus un bagātības gan izglītošanās, gan pieredzes gūšanas vajadzībām.

 

Plašāk:
Iveta Balčūne,
Lūznavas muižas pārvaldniece
E-pasts: muiza@luznava.lv, tālr.: +371 29390701
http://luznavasmuiza.lv
http://facebook.com/luznavasmuiza

DAP_skolotaji_Luznava 02

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0