Rēzeknes novada pedagogi viesojās Gulbenes novadā

Publicēts 26.05.2015

Šī pavasara siltākajā un saulainākajā dienā Rēzeknes novada vēstures, ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotāji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Vidzemi. Galvenais vizītes mērķis bija iepazīt mazo lauku skolu skolotāju pieredzi par to, kā mācību procesu padarīt interesantāku, efektīvāku un saistošāku.

„Apmeklējot divas Gulbenes novada skolas – Stāķu pamatskolu un Tirzas pamatskolu, guvām jaunas idejas mācību darbam. Stāķu pamatskolas direktora vietniece mācību jomā Elēna Obrumāne iepazīstināja mūs ar interesantākajiem pasākumiem skolas dzīvē, skolas muzeju un citām LEADER projektu rezultātā izveidotām aktivitāšu telpām. Praktiski tikām iesaistīti aktivitātēs, kuras atainoja gan to, kā pedagogi skolēnus iesaista lasītprasmes uzlabošanā dažādos mācību priekšmetos, gan kādus interesantus IT risinājumus var izmantot stundās. Tirzas pamatskolā tika gūtas idejas kā radoši izmantot modernās tehnoloģijas dažādos mācību priekšmetos, jo visi skolotāji jau pāris gadus kopā ar bērniem veido interaktīvus projektus, izmantojot animāciju. Tirzā apmeklējām arī Kultūrvēstures liecību ekspozīciju un Slēpju muzeju, kurš esot vienīgais Baltijā”, stāsta Audriņu pamatskolas skolotāja Margarita Platonova.

Savukārt Maltas vidusskolas struktūrvienības – Liepu pamatskola skolotāja Nadežda Savicka saka: „Tas bija ne tikai izzinošs brauciens, bet arī neaizmirstama atpūta, jo Vidzeme paliek atmiņā ar apbrīnojamu dabas skaistumu, daudzveidīgu kultūrvēsturisko mantojumu un tautas tradīcijām. Esam gandarīti par iespēju sajust vēstures elpu Cesvaines viduslaiku pilī, baudīt Latvijas amatnieku un mākslinieku radošo ideju augļus salonā “Divi torņi”, kā arī apmeklēt pulkveža O.Kalpaka dzimtas māju piemiņas vietu „Liepsalās”, kuru noteikti var saukt par patriotisma un vēstures mantojuma ligzdu.”

Kopumā visi brauciena dalībnieki atzina, ka ir guvuši jaunas idejas, kā arī atsvaidzinājuši jau piemirsto un bagātinājuši savas zināšanas.

Viedokļus apkopoja IP speciāliste Elita Opincāne

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0