Rēzeknes novada pieredze tiek popularizēta Briselē

Publicēts 29.10.2015
Foto no konferences. Pirmā no kreisās puses: Anna Jaudzema

No 19. līdz 23. oktobrim Briselē (Beļģija) pulcējās komunikācijas nozares pārstāvji un eksperti no vietējām un reģionālajām pašvaldībām, valsts iestādēm, universitātēm, Eiropas līmeņa institūcijām, kā arī ES valstu Europe Direct informācijas centriem. Arī Rēzeknes novada Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema un Europe Direct informācijas centra Austrumlatgalē vadītāja Inta Rimšāne piedalījās pieredzes apmaiņas semināros, debatēs un lekcijās, diskutējot un klausoties par būtiskākajiem izaicinājumiem komunikācijas jomā.

21. un 22. oktobrī Rēzeknes novada pārstāves piedalījās arī Reģionu komitejas rīkotajā konferencē EuroPCom2015, kura Briselē notika jau sesto reizi un pulcēja ap 900 dalībnieku. Anna Jaudzema stāstīja par Rēzeknes novada pieredzi, īstenojot administratīvi teritoriālo reformu, kā rezultātā gandrīz visi toreizējā Rēzeknes rajona pagasti izvēlējās palikt jaunā novada sastāvā, kas ir kļuvis arī par lielāko novadu Latvijā un veiksmīgi izmantojis dažādu ES programmu finansējumu. No 2009. līdz 2014. gadam Rēzeknes novadā tika īstenoti projekti par vairāk nekā 37 miljoniem EUR.

Jaudzema pastāstīja, ka jau vairākus gadus pirms jaunā novada izveides ar vietējo masu mediju starpniecību notika regulāra saziņa ar pagastu iedzīvotājiem par sadarbības iespējām ar toreizējo Rēzeknes rajona padomi. Pagastos regulāri tika organizētas iedzīvotāju tikšanās. Pagastu žurnālisti Eiropas Savienības finansēta projekta ietvaros gatavoja Ziņu lapas par dažādiem aktuāliem jautājumiem pagastos, tādā veidā nodrošinot arī atgriezenisko saiti starp iedzīvotājiem un administrāciju. Būtiska vērība tika pievērsta arī jauniešiem, veidojot Jauniešu padomes, lai veicinātu to iesaisti lēmumu pieņemšanas procesā un ieinteresētu viņus palikt dzīvot un strādāt Rēzeknes novadā.

Arī Salo pašvaldības Somijā sabiedrisko attiecību speciāliste Teija Jarvela (Teija Järvelä) apstiprināja, ka jaunās Salo pašvaldības izveidē komunikācijai ar iedzīvotājiem bija izšķirīga loma. Jaunā Salo pašvaldība tika izveidota 2009. gadā, apvienojot desmit pašvaldības vienā. Galvenā ziņa, ko administrācija vēlējās nodot apvienojamo pašvaldību iedzīvotājiem, bija, ka pilsētas centrs un lauku apvidi būs vienlīdz nozīmīgi, un neviens nezaudēs savu darbavietu. Līdzīgi kā Rēzeknes novadā, arī jaunā Salo veidošanas laikā tika rīkotas iedzīvotāju tikšanās, lai rosinātu diskusijas un iegūtu informāciju par iedzīvotāju domām un viedokļiem par pašvaldību apvienošanas jautājumiem. Kā vienu no lielākajām problēmām, kas joprojām nav atrisināta, Jarvela atzina jaunās Salo pašvaldības ģerboņa izvēli. Pēc ilgām, bet neviennozīmīgām diskusijām par jaunās pašvaldības ģerboni tika izvēlēts otras lielākās pilsētas ģerbonis, taču tas joprojām tiek lietots ļoti retos gadījumos, jo ne visu pašvaldību iedzīvotāji uzskata to par pareizo izvēli. Ģerboņa vietā daudz lielāku atbalstu ieguvis jaunās pašvaldības logo, kas izveidots pilnīgi no jauna.

Reģionu komitejas sagatavotais video par EuroPCom konferences norisi

Konferences EuroPCom2015 laikā veidota ilustrācija Annas Jaudzemas prezentācijai

EuroPcom_ilustracija

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0