Rēzeknes novada projektu speciālisti apmeklē Vidzemes pašvaldības

Publicēts 27.05.2016

Lai apskatītu īstenotos projektus, smeltos idejas, kā arī nodibinātu personiskus kontaktus sadarbības kopprojektu izstrādei nākotnē, Rēzeknes novada pašvaldības darbinieki no 18. līdz 19. maijam devās uz četrām Vidzemes pašvaldībām – Alūksnes, Smiltenes un Cesvaines novadu, kā arī Valmieras pilsētu.

Pieredzes apmaiņas braucienā piedalījās Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāji, Izglītības-uzņēmējdarbības kontaktpunktu komercdarbības speciālisti, Rēzeknes novada Tūrisma informācijas centra vadītāja Ligita Harčevska, Lūznavas muižas darbiniece Ilona Lūse un Ozolaines pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Blinovs.

“Apskatot Alūksni, patīkami pārsteidza renovētais un paplašinātais Kultūras centrs, kurā divpusēji lietojamā skatuve tiek izmantota uz divām zālēm – tas ir labs risinājums ekonomiskai telpu izmantošanai,” par iespaidiem pēc Alūksnes novada pašvaldības īstenoto projektu apskates pastāstīja projektu vadītāja Brigita Arbidāne. “Labs ieguvums Alūksnes pašvaldībai ir arī unikālā velorikša ar elektromotoru, kuru vada gids, tādējādi piedāvājot tūristiem atpūtināt kājas, ko ceļotāji labprāt izmanto, jo muižas parks un Pils sala plešas vismaz 40 ha platībā,” tā Brigita Arbidāne. Rēzeknes novada pašvaldības speciālisti apskatīja arī muzikālo tiltu, kas izbūvēts pāri Alūksnes ezera pussalai. Kā atzina teritorijas plānotāja Līga Romančuka, šāds tilts ir laba ideja, kā ar samērā nelielu ieguldīju var panākt lielu efektu un baudījumu – līdzīgs risinājums būtu labi piemērots kādam no Lūznavas muižas parka dīķiem.

Veiksmīgas sadarbības ar “Latvijas Valsts mežiem” rezultātā Alūksnes pievārtē izbūvēts uguns novērošanas tornis, kuru pilsētas iedzīvotāji un viesi izmanto arī kā skatu torni, lai Alūksni un apkārtējos pagastus varētu pārlūkot visā krāšņumā. Rezultatīva sadarbība ar “Latvijas Valsts mežiem” izveidojusies arī Smiltenes novada pašvaldībai. Tā kā Smiltenes pusē ir attīstīta velosporta un velotūrisma kultūra, arī velomaršruti top cits pēc cita. “Velomaršrutu vai velotaku izstrāde neprasa lielus ieguldījumus, taču piesaista daudz tūristu,” uzsvēra projektu vadītāja Inga Zapāne. “Pie mums Rēzeknes novadā ir visi priekšnosacījumi veiksmīgai velotūrisma attīstībai – ir gan ainaviska vide, gan plaša teritorija, gan arī daudzi apskates objekti, ko velotūristi pa ceļam var apmeklēt.” Tāpat Smiltenes novadā tika apskatīti ielu rekonstrukcijas projekti, bērnudārzs “Pīlādzītis”, Trīs pakalnu sākumskola, Bērnu un ģimenes atbalsta centrs, kā arī Smiltenes tehnikums, kas pilda profesionālās izglītības kompetences centra funkcijas.

Valmierā pašvaldības darbinieki smēlās pieredzi, apskatot pilsētas pēdējo gadu laikā realizētos projektus, tostarp, Mūzikas skolu, pārrobežu sadarbības projekta ietvaros izveidoto Garšaugu dārzu un Tējas namiņu, renovēto Muzeja krātuvi, laivu piestātni un bērnudārzu “Kārliena”, kur iestādes saimniecības pārzine ne vien izrādīja pēc rekonstrukcijas paplašinātās telpas un ieguvumus, bet neslēpa arī pēc pārbūves atklātos defektus, ar kuriem nākas cīnīties vēl šobrīd. Tā kā bērnudārzam ir plaša apkārtējā teritorija, te pietiek vietas ne vien pastaigām, bet arī dažādām rotaļu laukuma konstrukcijām un pat galda spēlēm, piemēram, lielai brīvdabas dambretei. Turklāt jau nākampavasar daļu teritorijas paredzēts atvēlēt garšaugu un sakņaugu dārziņam, lai bērni mācītos, ka dilles vai burkāni aug nevis veikalā, bet dārzā un lai iegūtu ražu, dārzs ir ne tikai jāapsēj, bet tas ir arī jākopj un jāaprūpē.

Pieredzes apmaiņas brauciena noslēgumā pašvaldības darbinieki devās uz Cesvaines novadu. Cesvaines novada pērle ir Cesvaines pils, kas lēnām, bet neatlaidīgi atgūstas no postošā ugunsgrēka 2002. gadā. Līdzīgi mūsu Lūznavas muižai, arī Cesvaines pils pakāpeniski veido kultūras un mākslas pasākumu piedāvājumu, tāpēc tika uzsāktas sarunas par sadarbību kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un attīstībā. Tā kā pirms ugunsgrēka Cesvaines vidusskola atradās pilī, pašvaldībai nekavējoties bija jāpieņem lēmums par jaunas skolas ēkas celtniecību. Tas arī tika izdarīts un jau 2007. gada 1. septembrī cesvainieši iesvētīja jauno un plašo skolas ēku. Apskatot skolu, kā viens no interesantākajiem risinājumiem, ko varētu aizgūt arī pie mums, ir atslēga-“zirneklītis” – katrai klasei vai telpai ir sava atslēga, taču direktoram ir viena atslēga-“zirneklītis”, ar kuru var atslēgt visas ēkas durvis. Kā atzina skolas pārstāvji, tas esot ļoti ērts risinājums, lai, piemēram, izrādot skolas ēku ciemiņiem, nav jāstaigā ar milzīgu atslēgu saišķi, bet pietiek ar vienu universālu atslēgu.

“Pašvaldībās, neatkarīgi no to lieluma vai atrašanās vietas, ir jāsaskaras ar līdzīgām problēmām, tāpēc šādi pieredzes apmaiņas braucieni ļauj uzzināt un salīdzināt, kā problēmjautājumus risina citur,” pieredzes apmaiņas braucienu rezumē Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema. “Esam atgriezušies ar daudzām jaunām idejām, ko varēs attīstīt arī pie mums. Tāpat ļoti būtiski ir personiskie kontakti, kas nodibināti ar kolēģiem šajās četrās pašvaldībās – jau brauciena laikā atradām vairākas jomas, kurās mums ir līdzīgas intereses, tāpēc sadarbība turpināsies un, iespējams, vainagosies ar kādu kopprojektu.”

Madara Ļaksa
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0