Rēzeknes novadā sāk darboties Klientu apkalpošanas centri

Publicēts 02.05.2017

Lai Rēzeknes novada iedzīvotāji valsts iestāžu pakalpojumus varētu saņemt vēl ātrāk, ērtāk un neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, no maija Dricānos, Kaunatā, Maltā un Nautrēnu pagasta Rogovkā sāk darboties Rēzeknes novada Klientu apkalpošanas centri (KAC).

2. maijā Rēzeknes novada pašvaldībā notika centru atklāšanas pasākums. “Novēlu, lai KAC vadmotīvs būtu: sniegt visu nepieciešamo informāciju un palīdzību, bet, ja ko nezina, tad sazināties ar tiem, kas zina. Klientam jāsaņem atbildes uzreiz un jābūt apmierinātam ne vien ienākot, bet arī izejot no klientu apkalpošanas centra” uzrunājot klātesošos, uzsvēra Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs. Atklāšanas pasākumā katram centram tika pasniegts sienas pulkstenis ar Rēzeknes novada logo un nosaukumu “Klientu apkalpošanas centrs”.

Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru izveide ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) iniciatīva, lai iedzīvotāji pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai varētu saņemt informāciju vai konsultācijas, kā arī iesniegt iesniegumus valsts iestādēm.

Šī gada sākumā VARAM Rēzeknes novada pašvaldībai piešķīra mērķdotāciju KAC izveidei un uzturēšanai, jaunas datortehnikas un multifunkcionālās iekārtas iegādei, kā arī centru darbinieku atalgojuma nodrošināšanai. Četru Rēzeknes novada KAC izveides un uzturēšanas kopējais budžets ir 28 550 EUR, tostarp 19 200 EUR ir VARAM mērķdotācija, savukārt 9250 EUR ir pašvaldības līdzfinansējums.

Kā pastāstīja KAC metodiskais vadītājs Oskars Vasiļjevs, iedzīvotāji varēs saņemt ne vien pašvaldības, bet arī deviņu valsts iestāžu pakalpojumus vienkopus: “Centros klienti varēs reģistrēt savus mājdzīvniekus, kas ir Lauksaimniecības datu centra sniegtais pakalpojums, iesniegt iesniegumu bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšanai, saņemt atbalstu dzīvesvietas deklarācijas iesniegšanai, kas ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pakalpojumus, iesniegt Gada ienākumu deklarāciju un saņemt atbalstu elektroniskās deklarēšanās sistēmas lietošanā, kā arī aizpildīt iesniegumus dažādu valsts sociālo pabalstu saņemšanai.” Jāatzīmē, ka iedzīvotājus apkalpos līdzšinējās pagastu pārvalžu darbinieces, kuras martā un aprīļa sākumā piedalījās apmācībās Rīgā, lai apgūtu papildus zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai par pašvaldības un valsts iestāžu jautājumiem varētu palīdzēt ikvienam apmeklētājam.

Valsts iestādes, kā pakalpojumus varēs saņemt KAC:

 • Lauksaimniecības datu centrs
 • Lauku atbalsta dienests
 • Nodarbinātības valsts aģentūra
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
 • Uzņēmumu reģistrs
 • Valsts darba inspekcija
 • Valsts ieņēmumu dienests
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
 • Valsts zemes dienests

Klientu apkalpošanas centri:

 • Dricānos: “Pagastmājā”, Dricānos, Dricānu pagastā (klientus apkalpos Marija Zahare un Lāsma Troška),
 • Kaunatā: Rāznas ielā 38, Kaunatā, Kaunatas pagastā (klientus apkalpos Janīna Kairiša, Antonija Gaveika un Anita Proveja),
 • Maltā: Skolas ielā 24, Maltā, Maltas pagastā (klientus apkalpos Ineta Skudra un Larisa Igolniece),
 • Rogovkā: „Pagastmājā”, Rogovkā, Nautrēnu pagastā (klientus apkalpos Elita Velikāne un Lilija Migliniece).

Visi KAC strādās darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30 ar pusstundu ilgu pusdienu pārtraukumu, savukārt Maltas KAC darba laiks paredzēts no 8.00 līdz 17.00 ar stundu garu pusdienu pārtraukumu.

FOTOGALERIJA

Madara Bērtiņa,
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0