Rēzeknes novadā sekmīgi darbojas klientu apkalpošanas centri

Publicēts 10.05.2019

Lai Rēzeknes novada iedzīvotāji valsts iestāžu pakalpojumus varētu saņemt vēl ātrāk, ērtāk un neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, jau divus gadus četros pagastu centros – Dricānos, Kaunatā, Maltā un Nautrēnu pagasta Rogovkā darbojas Rēzeknes novada Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri (VPVKAC). Divu gada laikā sniegti 1821 pakalpojumi, lielākais pakalpojumu skaits sniegts Maltā- 1080 pakalpojumi, Kaunatā apkalpoti 354, Nautrēnos- 244, bet Dricānos bijuši 143 apmeklētāji.

Ļoti aktīvi Klientu apkalpošanas centra apmeklētāji ir Maltas iedzīvotāji.

Pāvels Antonovs stāsta, ka Maltas VPVKAC ir apmeklējis jau 4 reizes:” Ierados, lai iesniegtu elektroniski caur portālu e-Latvija slimības lapu slimības pabalsta saņemšanai un iesniegtu gada ienākuma nodokļa deklarāciju. Ar sniegtajiem pakalpojumiem esmu ļoti apmierināts, darbinieki laipni un zinoši. Iesaku šo iespēju arī citiem, jo nevajag braukt uz pilsētu, lai saņemtu nepieciešamo informāciju.”

Arī maltēniete Dace Mikasenoka ar sniegtajiem pakalpojumiem ir apmierināta: ”Maltas KAC esmu apmeklējusi jau piecas reizes, lai saņemtu informāciju un iesniegtu iesniegumus VSAA slimības pabalstu saņemšanai (dēlam – bērna piedzimšanas pabalsts, paternitātes pabalsts, bērna kopšanas un ģimenes valsts pabalsts), iesniegtu gada ienākuma nodokļa deklarāciju, veiktu izmaiņas algas nodokļa grāmatiņas datos. Apkalpošana ir ļoti laipna un profesionāla. Darbinieki ir zinoši, kā saka, “cilvēks savā vietā”. Iesaku arī citiem apmeklēt Klientu apkalpošanas centru Maltā, jo ietaupot laiku, saņemsiet gan izpildītu pakalpojumu, gan pozitīvas emocijas.”

Mājsaimniece Nellija Vasiļjeva no Kaunatas pagasta Leiņiem Klientu apkalpošanas centru Kaunatā divu gadu laikā ir apmeklējusi jau četras reizes:” Iesniedzu gada deklarācijas par sevi un ģimenes locekli, aktualizēju ziņas VID EDS sistēmā. Ar sniegtajiem pakalpojumiem esmu ļoti apmierināta, jo ir iespēja uz vietas iesniegt nepieciešamos dokumentus, tiek sniegta nepieciešama informācija.

Centra darbiniece ir laipna, pretimnākoša, zinoša. Iesaku apmeklēt centru Kaunatā arī citiem, jo šeit ir labs tehniskais aprīkojums, nav jāstāv rindā vai jābrauc uz Rēzekni. Pie reizes var izmantot iespēju sazināties ar pārvaldes darbiniekiem.”

Medicīnas darbiniece Marija Peļņa no Rēzeknes novada Kaunatas ciemata VPVKAC Kaunatā apmeklējusi jau divas reizes, sev interesējošas atbildes saņemtas arī pa telefonu:” Izmantoju iespēju iesniegt gada deklarāciju par sevi un vīru. Ar sniegtajiem pakalpojumiem esmu ļoti apmierināta. Var uz vietas savā ciematā iesniegt dokumentus, saņemt nepieciešamo paskaidrojošu informāciju un praktisko palīdzību.”

Nautrēnu pasta nodaļas vadītāja Anita Krišāne no Rēzeknes novada Nautrēnu pagasta VPVKAC Rogovkā iegriežas vismaz reizi nedēļā, jo darba vieta atrodas blakus: ”Izmantoju dažāda veida pakalpojumus: iesniedzu gada ienākumu deklarāciju, regulāri apskatu Lauksaimniecības datu centra informāciju, iepazīstos ar informāciju par manu reģistrēto darba stāžu un sociālās apdrošināšanas iemaksām, apskatīju savus datus Iedzīvotāju reģistrā. Ar sniegtajiem pakalpojumiem esmu ļoti apmierināta, jo daudzus jautājumus ar e-risinājumu palīdzību varu atrisināt uz vietas sev ērtā laikā, saņemot informāciju neatkarīgi no iestādes darba laika un atrašanās vietas. Rogovkas KAC sniedz pakalpojumus pietiekamā daudzumā un kvalitātē, tam ir labs tehniskais aprīkojums, uzlabojumi nav nepieciešami. Klientu apkalpošanas speciāliste ir atsaucīga, izpalīdzīga un saprotoša.

Arī saviem pasta nodaļas klientiem iesaku izmantot KAC pakalpojumus, jo tas ir vienkārši un ļoti ērti, uz vietas var saņemt plašu papildus informāciju, iepazīties ar portāla Latvija.lv sniegtajiem e-pakalpojumiem, saņemt speciālista konsultāciju un atrisināt daudzus jautājumus.”

Arī Nautrēnu pagasta iedzīvotāja Inga Vigule centru Rogovkā ir apmeklējusi vairākkārt un ir apmierināta:” Klientu apkalpošanas speciāliste vienmēr ir atsaucīga un palīdz ar neskaidriem jautājumiem. Ļoti apmierina aparatūras izmantošanas iespējas- gan printēšana, gan skenēšana, kā arī e-paraksta izmantošanas iespējas. Esmu izmantojusi dažādu valsts iestāžu pakalpojumus. Šāda pakalpojumu pieejamība ir ievērojami atvieglojusi daudzu formalitāšu kārtošanu, jo nevajag doties uz attiecīgo iestādi, kā arī nav jābūt atkarīgam no minēto iestāžu darbalaikiem. Pateicoties speciālistes palīdzībai, esmu sākusi pilnvērtīgi izmantot e-latvija.lv piedāvātos pakalpojumus.”

Arī dricānieši sapratuši, ka ērtāk ir izmantot KAC pakalpojumus, nekā doties uz iestādēm Rēzeknē. Dricānu pagasta iedzīvotāja Silvija Laizāne vietējo VPVKAC ir apmeklējusi vairākas reizes – darbiniece palīdzēja sagatavot un iesniegt VID gada ienākumu deklarāciju:” Man pašai sagādā grūtības pievienojamo dokumentu apstrāde, tāpēc biju priecīga, ka man palīdz zinošs cilvēks. Iesaku šos pakalpojumus izmantot arī citiem, jo ietaupīsies laiks, nervi un rezultāts būs optimālāk sasniedzams.

Dricānu pagasta iedzīvotāja Ināra Orlova vairakkārt izmantojusi Dricānos VPVKAC pakalpojumus: “Martā iegriezos, lai darbiniece palīdzētu sagatavot un iesniegt VID gada ienākumu deklarāciju. Ar sniegtajiem pakalpojumiem esmu apmierināta , jo atskaite tika sastādīta operatīvi un iesniegta savlaicīgi. Darbinieks zinošs, atsaucīgs un laipns. Iesaku centru Dricānos apmeklēt arī citiem, jo nav nepieciešams tērēt savu laiku, izzinot sarežģīto likumdošanu.”

Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru izveide ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) iniciatīva, lai iedzīvotāji varētu saņemt pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, ka arī saņemt informāciju vai konsultācijas, un iesniegt iesniegumus valsts iestādēm.

2017. gada sākumā VARAM Rēzeknes novada pašvaldībai piešķīra mērķdotāciju KAC izveidei un uzturēšanai, jaunas datortehnikas un multifunkcionālās iekārtas iegādei, kā arī centru darbinieku atalgojuma nodrošināšanai.

Iedzīvotāji saņem ne vien pašvaldības, bet arī deviņu valsts iestāžu pakalpojumus vienkopus. Centros klienti var reģistrēt savus mājdzīvniekus, kas ir Lauksaimniecības datu centra sniegtais pakalpojums, iesniegt iesniegumu bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšanai, saņemt atbalstu dzīvesvietas deklarācijas iesniegšanai, kas ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pakalpojumus, iesniegt Gada ienākumu deklarāciju un saņemt atbalstu elektroniskās deklarēšanās sistēmas lietošanā, kā arī aizpildīt iesniegumus dažādu valsts sociālo pabalstu saņemšanai.

Valsts iestādes, kā pakalpojumus var saņemt VPVKAC, ir Lauksaimniecības datu centrs, Lauku atbalsta dienests, Nodarbinātības valsts aģentūra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Uzņēmumu reģistrs, Valsts darba inspekcija, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts zemes dienests.

Klientu apkalpošanas centri:

Dricānos: “Pagastmājā”, Dricānos, Dricānu pagastā,

Kaunatā: Rāznas ielā 38, Kaunatā, Kaunatas pagastā,

Maltā: Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads,

Rogovkā: „Pagastmājā”, Rogovkā, Nautrēnu pagastā.

Visi VPVKAC strādā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30 ar pusstundu ilgu pusdienu pārtraukumu, savukārt Maltas KAC darba laiks ir no 8.00 līdz 17.00 ar stundu garu pusdienu pārtraukumu.

Diānas Seleckas teksts un foto

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0