Rēzeknes novadā šķirosim atkritumus!

Publicēts 22.03.2015

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA „ALAAS” sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību strādā pie atkritumu šķirošanas sistēmas izveides Rēzeknes novada teritorijā. Šajā gadā 12 Rēzeknes novada pagastos (Ozolaines, Audriņu, Feimaņu, Bērzgales, Kaunatas, Ilzeskalna, Lūznavas, Nautrēnu, Pušas, Griškānu, Gaigalavas, Stružānu ) tiks izveidoti sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkti (slēgta tipa šķirošanas konteineru novietne papīram, plastmasai un stiklam). Pārējos pagastos tie tiks izveidoti 2016. gadā.

Pieredze liecina, ka vislabākā vieta atkritumu šķirošanai ir slēgta tipa konteineru laukumos. Piemēram, ja konteinerā, kas ir paredzēts papīram, kāds neapzinīgs iedzīvotājs iemet nešķirotus atkritumus, visi centieni var izrādīties veltīgi un atkritumi var tikt uzskatīti par nešķirotiem. Tāpēc atkritumu šķirošana ir katra cilvēka godprātības un atbildības jautājums.

Kamēr Rēzeknes novada teritorijā sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkti (slēgta tipa šķirošanas konteineru novietne papīram, plastmasai un stiklam) nav vēl izveidoti, sākot ar šī gada aprīli visos novada pagastos SIA „ALAAS” nodrošinās sadzīves šķiroto atkritumu mobilo savākšanu (izbraukumu laika grafiks pa pagastiem pievienots pielikumā, kā arī informācija ir pieejama katrā pagasta pārvaldē). Sadzīves šķiroto atkritumu mobilā savākšana nozīmē to, ka pa pagastiem noteiktā laikā (katrā pagastā vienu reizi mēnesī) brauks speciāli aprīkota SIA „ALAAS” mašīna un savāks iedzīvotāju atnestos sašķirotos sadzīves atkritumus — stiklu, papīru un plastmasu. Visus sašķirotos sadzīves atkritumus SIA „ALAAS” pieņems bez maksas.

Kāds ir labums no sadzīves atkritumu šķirošanas?

1) Šķirojot atkritumus, var samazināt atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, jo šķirotos atkritumus savāc un izved pārstrādei bez maksas. Tādēļ, ja vēlaties ik mēnesi ietaupīt noteiktu naudas summu, šķirojiet atkritumus!

2) Šķirotie atkritumi kļūst par otrreizējām izejvielām, no kurām var atkārtoti saražot jaunas – tādas pašas vai citas preces. Piemēram, otrreiz pārstrādājot stiklu, to var atkārtoti izmantot kā pārtikas un dzērienu iepakojumu. Stikls nekad nenolietojas, to var pārstrādāt bezgalīgi. Izmetot stiklu šķiroto atkritumu konteinerā, tas nonāk rūpnīcā, kur tas tiek mazgāts, sasmalcināts un izkausēts, lai iegūtu otro dzīvi. Pārstrādājot stiklu, tiek ietaupītas smiltis un netiek piegružota apkārtējā vide.

Pārstrādājot plastmasas un PET atkritumus, tiek ražoti plaukti, plēves, logu rāmji, paklāji, drenāžas caurules, puķu podi, apģērbs, segas, bruģakmens un daudzas citas mums noderīgas lietas.

3) Ietaupām vietu atkritumu poligonos – lai noglabāt varētu tikai tos atkritumus, kurus tiešām vairs nav iespējams pārstrādāt atkārtoti.

4) Padarām dabu un vidi ap mums skaistāku – bez ceļmalā nomestām pudelēm vai krūmu zaros iestrēgušiem polietilēna maisiņiem.

Pašlaik Rēzeknes novada teritorijā ir izveidots laukums šķirotu atkritumu pieņemšanai, kas atrodas sadzīves atkritumu poligona „Križevņiki” teritorijā (Ozolaines pagasts). Laukumā šķirotu atkritumu pieņemšanai izvietoti publiski pieejami speciāli marķēti metāla 1,1 m3 konteineri, kas paredzēti šķirotu atkritumu savākšanai. Šie atkritumi tiek pieņemti bez maksas.

Informācija par atkritumu apsaimniekošanu (t. sk. šķirošanu) pieejama SIA „ALAAS” mājas lapā: www.alaas.lv (SIA „ALAAS” izpilddirektors Jurijs Petkevičs – tel. Nr. 29132365).

Neskaidrību gadījumā var zvanīt Rēzeknes novada pašvaldības vides aizsardzības vecākajai speciālistei Terēzijai Krustei, tel. 6 46 07185, 29162083.

SIA „ALAAS” 100 % kapitāla daļas pieder pašvaldībām. Uzņēmuma dalībnieki ir Rēzeknes pilsēta, Rēzeknes, Viļānu, Kārsavas, Ciblas, Zilupes un Ludzas novada pašvaldības. Uzņēmuma darbības virziens ir atkritumu savākšana, šķirošana, uzglabāšana, apstrāde, pārkraušana, pārvadāšana, apglabāšana, tā samazinot apglabājamo atkritumu daudzumu, kā arī veic citas sabiedrībai un videi derīgas funkcijas. 

Tabula mobilajai atkritumu šķirošanai

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0