Rēzeknes novadā sveica labākos skolotājus

Publicēts 11.10.2017

Svinot Starptautisko Skolotāju dienu, piektdien, 6. oktobrī Rēzeknes novada izglītības darbinieki pulcējās Silmalas pagasta kultūras namā, lai godinātu labākos, kā arī kopīgi atpūstos, noklausoties dzirkstošās un artistiskās Riču ģimenes koncertu.

Skolotājus sirsnīgi sveica Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, atgādinot klātesošajiem lauku inteliģences, it sevišķi skolotāju, milzīgo lomu Latvijas lauku kultūrvides veidošanā. Viņš novēlēja skolotājiem veselību, labklājību, bet visvairāk degsmi, ar kuru gūt enerģiju, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. “Lai ik brīdis, ko pavadāt skolā, nes gandarījumu!”

Nepaklupt uz mūžīgo reformu sliekšņiem un būt vienmēr radošiem skolotājus aicināja Rēzeknes novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu patstāvīgās komitejas priekšsēdētājs Guntis Rasims.

Rudenīgi krāšņi rotātajā Silmalas kultūras nama zālē valdīja svētku noskaņa, smaržoja rudens ziedi, kurus bija atnesuši darba kolēģi, tuvinieki, draugi, lai sveiktu skolotājus, kuriem šī bija īpaša diena. Pasākumu atraktīvi vadīja Griškānu pagasta jaunatnes lietu speciālists Igors Isupovs. Viņš aicināja skolotājus ar smaidu palūkoties zvaigznēs un tajā, ko zvaigznes pareģo katrai horoskopa zīmei. Uz skatuves tika aicināts Rēzeknes novada skolotāju zvaigznājs, lai saņemtu Izglītības un zinātnes ministrijas un Rēzeknes novada pašvaldības apbalvojumus.

Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu saņēma Tiskādu vidusskolas direktore Olga Misēviča, Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolas skolotāja Lāsma Malta, Griškānu pirmskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” vadītāja Svetlana Klīdzēja, Nautrēnu pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” skolotāja Daina Kaša.

Daudzi pedagogi saņēma Rēzeknes novada pašvaldības Pateicības rakstu. Starp tiem -   Jevģēnija Paura, Verēmu pamatskolas direktore, Ilona Vilcāne, Dricānu vidusskolas skolotāja, Ingrīda Ūzulāne, – Kaunatas vidusskolas skolotāja, Antonija Kroiča, Bērzgales pamatskolas skolotāja, Irēna Dubovska – Tiskādu vidusskolas skolotāja, Alla Ivanova (Kruķu pamatskola), Inga Katkovska (Rēznas pamatskola), Regīna Ruža (Kruķu pamatskola), Ineta Bauga (Verēmu pamatskola), Ņina Tužilkina (Čornajas pirmsskolas izglītības iestāde “Brīnumzeme”), Biruta Bikovska (Dricānu pirmsskolas izglītības iestāde), Ilga Seņkāne– Kaunatas pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”.

Tāpat arī Rēzeknes novada pašvaldības Pateicības rakstu saņēma Iveta Dembovska (Dricānu vidusskola), Jānis Babris (Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskola), Ināra Rjabovska (Nautrēnu vidusskola), Ludmila Ragozina (Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskola), Rita Siņavska (Maltas vidusskola), Irīna Ščerbakova (Tiskādu vidusskola un Silmalas pirmsskolas izglītības iestāde), Ingrīda Laduse (Rēznas pamatskola), Antoņina Smale (Maltas vidusskola), Vivina Kaļva (Bērzgales pirmsskolas izglītības iestāde), Inta Lilija Birķe (Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestāde), Aļona Terentjeva (Ozolaines pirmsskolas izglītības iestāde “Jāņtārpiņš”).

Pateicības rakstu saņēma arī Irīna Zeltiņa (Adamovas speciālā internātpamatskola), Dainis Čudars (Kaunatas vidusskola), Ilze Teilāne (Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskola), Inita Kurme (Maltas vidusskola), Gunta Kopeika (Bērzgales pamatskola), Ivars Upenieks (Feimaņu pamatskola), Lilija Čeire (Rikavas pamatskola), Elita Kupruka (Jaunstrūžānu pamatskola), Rita Zujeva (Maltas Mūzikas skola), Elga Pokule (Kaunatas pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”), Ērika Žagare (Maltas pirmsskolas izglītības iestāde “Dzīpariņš”), Ļubova Bogdanova (Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestāde).

Spožo laureātu plejādi noslēdza Regīna Katkovska (Kaunatas vidusskola), Jānis Kupris (Adamovas speciālā internātpamatskola), Irēna Rancāne (Nautrēnu vidusskola), Juris Dervanovs (Maltas speciālā internātpamatskola), Andra Širina (Gaigalavas pamatskola), Jānis Veličko (Dricānu viduskola un Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola), Vanda Ķebe (Jaunstrūžānu pamatskola), Velta Kozlova (Griškānu pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”), Dzintra Šilova (Lūznavas pirmsskolas izglītības iestāde), Ligita Turlaja (Strūžānu pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš”), Skaidrīte Veselova (Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestāde „Skudriņa”).

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Jūlija Jurāne pasniedza balvas tiem skolotājiem, par kuriem vislabākos vārdus teica jaunieši, kuri jau atstājuši skolas solu – RTA studenti. Tradicionālo Swedbankas balvu pasniedza Biznesa klientu apkalpošanas menedžere Evita Bacule – Treščilova, un to šogad saņēma Gaigalavas pamatskolas skolotājs Jānis Zapāns.

Skolotājs, tā ir profesija, kurā ir nepārtraukti jāpilnveidojas, jāseko izmaiņām, jābūt jaunam garā. Katru gadu novads priecājas par jaunajiem skolotājiem, šajā mācību gadā to ir septiņi — Vita Korkla – Griškānu pirmskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” skolotāja, Svetlana Ponarada – Audriņu pamatskolas vēstures skolotāja, Jolanta Upeniece – Audriņu pamatskolas skolotāja – logopēde, Rita Aleksejeva – Čornajas pirmsskolas izglītības iestādes „Brīnumzeme”skolotāja, Santa Laizāne – Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolotāja, Sintija Kāposte , Jaunstrūžānu pamatskolas sākumskolas skolotāja un Iluta Ieviņa – Cūkmace – Jaunstrūžānu pamatskolas izglītības psiholoģe. Jaunos skolotājus sveica Rēzeknes novada izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra, novēlēdams, lai arvien vairāk jauniešu nebaidītos izvēlēties skolotāja profesiju.

“Tā vai citādi, mēs visi esam saistīti neredzamām nītīm, un jebkura no četrām stihijām: gaiss, ūdens, zeme, ūdens, mums nesaprotamā veidā ietekmē mūsu gaišās un tumšās dienas. Šīs stihijas ir tik atšķirīgas, taču, vienlaikus arī viena otru papildinošas un līdzsvarojošas. Gluži kā Jūs, skolotāji, katrs par sevi tik atšķirīgs, taču darāt vienu darbu, jo esat izvēlējušies veikt šo misiju. Lai būtu harmonijā ar sevi un apkārtējo pasauli, esiet atvērti viens pret otru, iedvesmojieties cits no cita, lai Jūsu sirds siltums un mīlestība liek iemirdzēties tām zvaigznītēm, kuras ik dienu ir jums līdzās! Sirsnīgs sveiciens skolotāju dienā!” – tā pasākuma noslēgumā teica tā vadītājs Igors Isupovs.

Rēzeknes novada izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra saka lielu paldies Silmalas pagasta pārvaldei par atsaucību rīkot Skolotāju dienu Silmalas pagastā, kā arī Silmalas Kultūras nama vadītājai Natālijai Stafeckai par milzīgo ieguldījumu Rēzeknes novada Skolotāju dienas organizēšanā.

Anna Rancāne

Autores foto

Fotogalerija

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0