Rēzeknes novadā tiek parakstīti pirmie brīvprātīgā darba līgumi

Publicēts 29.12.2017

Rēzeknes novada pašvaldība decembrī parakstījusi trīs līgumus ar brīvprātīgā darba veicējiem, ar ko ir likti pamati  brīvprātīgā darba sistematizēšanai un papildus veicināšanai Rēzeknes novadā.

2017. gada vasaras mēnešos Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas biedrību „Jaunatnes Čemodāns” un Kārsavas novada biedrību “Kārsavas novada jauniešu centrs “Pūga”” īstenoja projektu „L.A.B.S.” jeb Latgalē Atzīts Brīvprātīgo Sertifikāts, kura mērķis bija jauniešu brīvprātīgā darba sistematizēšana trijās Latgales pašvaldībās un pirmā Latgales Brīvprātīgo jauniešu foruma organizēšana, veicinot jauniešos līdzdalību Latgales novada un valsts nozīmes lēmumu pieņemšanā un pozitīvu attieksmi pret iesaistīšanos savas kopienas dzīves uzlabošanā.

Projekta ietvaros tika organizēti trīs sadraudzības pasākumi – pārgājiens Rēzeknes novada teritorijā, mērķu izvirzīšanas nodarbības Kārsavas novada Goliševā un Latgales brīvprātīgo forums, kurā piedalījās vairāk kā simts dalībnieku – jaunatnes lietu speciālisti, NVO pārstāvji, jauniešu līderi un aktīvie jaunieši no 11 Latgales pašvaldībām.

Projekta galarezultātā pamatojoties uz Brīvprātīgā darba likumu, tika izstrādāta brīvprātīgā darba grāmatiņa un brīvprātīgo darba līgums, kas sākot ar 2018. gada janvāri kalpos kā papildus līdzeklis brīvprātīgā darba veicināšanai un popularizēšanai Rēzeknes novadā un Rēzeknes pilsētā.

Brīvprātīgo darbs ir iespēja jauniešiem ne tikai iegūt pirmo darba pieredzi un zināšanas dažādās jomās, bet arī iespēja paplašināt redzesloku, atklāt savus slēptos talantus, veidot iespējas savas nākotnes darba vietai un lieliski pavadīt laiku, paplašinot draugu pulku!

Projekts „L.A.B.S.” tika īstenots LR Kultūras ministrijas finansētās un biedrības „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” īstenotās “Latgales NVO projektu programmas 2017” ietvaros.

Jānis Šaudiņš, Rēzeknes novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciālists

Projekta “L.A.B.S.” izstrādātie videomateriāli:

220247984_1410675162318827_4146695964912544690_o20414233_1629446247127032_2442970490160994644_o

22384080_1639532962770709_8719517316735304250_o

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0