Rēzeknes novadā notiks starptautiskās apmācības par jauniešu līdzdalību “Youth actors in decision making”

Publicēts 02.01.2017

Laika posmā no 2017. gada 7.-13. janvārim Rēzeknes novada Čornajas pagasta viesu namā “Rāznas līcis” tiks organizētas starptautiskās apmācības par jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos.

Starptautisko apmācību iniciatīva: ERASMUS+ jaunatnes mobilitātes programmas projekts “Youth actors in decision making”, tiks organizēta sadarbībā ar DYPALL Network (Developing Youth Participation At Local Level: Jaunatnes līdzdalības veicināšana vietējā mērogā) tīklu un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atbalstu.

Jauniešu līdzdalības veicināšanas apmācībās piedalīsies vairāk kā 30 dalībnieki, sabiedrisko organizāciju pārstāvji, jaunatnes darbinieki, jauniešu līderi un pašvaldību pārstāvji no 9 valstīm (Grieķija, Itālija, Maķedonija, Polija, Portugāle, Rumānija, Zviedrija, Turcija un Latvija), lai dalītos pieredzē, diskutētu un iepazīstinātu projekta dalībniekus ar savām perspektīvām un izpratni par jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos vietējā, nacionālā un Eiropas līmenī.

Šī iniciatīva kalpos kā telpa kompetenču, dialogu un pieredzes apmaiņas attīstīšanai starp iesaistītajiem jaunatnes darbiniekiem un pašvaldības amatpersonām, kas kopā ievieš un veido jauniešu līdzdalības lēmumu pieņemšanā struktūru un mehānismus.

Jaunatnes jomas interesenti tiek aicināti piedalīties neformālajā diskusijā “Kafija ar politiķiem”, 2017. gada 10. janvārī plkst. 9:30, Rēzeknes novada pašvaldības lielajā zālē, lai kopīgi ar projekta dalībniekiem diskutētu par jaunu metožu un rīkus izstrādi dažādu sociālo grupu jauniešu iesaistīšanai lēmumu pieņemšanas procesos.

Sīkāka informācija par DYPALL Network tīklu un starptautiskajām apmācībām:

www.dypall.com un www.rezeknesnovads.lv

Atjauninājumi par apmācībām tiks publicēti katru dienu Facebook lapā: https://www.facebook.com/dypallnetwork
https://www.facebook.com/Rezeknesnovads/?fref=ts

Vairāk informācijas:

- Silvia Pieretto – DYPALL Network, Project Manager: training@dypall.com
- Jānis Šaudiņš Rēzeknes novada jaunatnes lietu speciālists: janis.saudins@saskarsme.lv

vienkars_bez_laukuma_rgb_v_en-39Dypall-full_logo_blueeu_flag_co_funded_pos_[rgb]_left (982 x 280)

Banners-01-01

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0