Rēzeknes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētājs:

Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs tālr. 29424321; prombūtnes laikā aizvieto Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne tālr. 29496170

Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:

VUGD Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļas komandieris Viktors Ščavinskis – 22038023; prombūtnes laikā aizvieto Ilmārs Vaičulis tālr. 25993560, 20293150 vai Jānis Klodāns tālr. 20222286, 26010450

Rēzeknes domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs tālr. 29471476; prombūtnes laikā aizvieto Rēzeknes domes priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Rešetņikovs tālr. 29153814

Viļānu novada domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova tālr. 26472531; prombūtnes laikā aizvieto Viļānu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Stafeckis tālr. 28374718;

Komisijas locekļi:

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirkņa priekšnieks Gunārs Paškevičs tālr. 27018755, 20212030; prombūtnes laikā aizvieto Vija Netle-Galeja tālr. 26485277,

Zemessardzes 32.kājnieku bataljons Edgars Belinskis tālr. 26550594, prombūtnes laikā aizvieto Gunārs Vizulis tālr. 29496554; prombūtnes laikā ziņot dežurantam 29122463

Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Bruņojuma un inženiertehnisko līdzekļu dienesta priekšnieks Igors Jupatovs tālt. 29363515

Valsts meža dienests Austrumlatgales virsmežniecības vecākais mežzinis Dainis Viļums tālr. 29132745; prombūtnes laikā aizvieto Austrumlatgales virsmežniecības vecākā mežzine Baiba Apšeniece tālr. 29427385

Sadales tīkls Ekspluatācijas funkcijas Austrumu reģiona Rēzeknes nodaļas vadītājs Anatolijs Anisimovs tālr. 22021154

NMPD LRC Rēzeknes BAC galv.ārsta palīgs Ināra Tirole tālr. 29106673; prombūtnes laikā aizvieto Jekaterina Seļavina tālr. 26414552

Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes direktore Ērika Ruskule tālr. 29127771; prombūtnes laikā aizvieto Rita Eiduka tālr. 29165933

Veselības inspekcija Latgales kontroles nodaļa – Vladimirs Miņins tālr. 27838755, prombūtnes laikā aizvieto Inga Auzāne tālr. 29113596

Pārtikas un veterinārais dienests Ziemeļlatgales pārvaldes vadītāja Mārīte Ņukša tālr. 28381281, prombūtnes laikā aizvieto vadītāja vietniece Inese Atmane tālr. 29325909

Slimību profilakses un kontroles centrs Rēzeknes Latgales reģionālās nodaļas epidemioloģe Olga Pirtiņa tālr. 64624237, prombūtnes laikā aizvieto vecākais epidemiologs Aleksandrs Vasiļjevs tālr. 64624237