Rēzeknes novada un Viļānu novada pašvaldību apvienotā civilās aizsardzības komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētājs: Monvīds Švarcs – Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Ilmārs Vaičulis – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļas inspektors
Komisijas sekretārs: Andris Koļčs – Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas speciālists darba aizsardzības jautājumos
Komisijas locekļi:
Arnolds Pudulis – Viļānu novada domes priekšsēdētājas vietnieks;
Jekaterina Ivanova – Viļānu novada domes priekšsēdētāja;
Edmunds Zelenovs – Zemessardzes novada štāba Apgādes daļas priekšnieks, majors;
Jānis Kļovs – Valsts meža dienesta Austrumlatgales virsmežniecības meža ugunsdzēsības stacijas vadītājs;
Viktors Žukovs – akciju sabiedrības “Latvenergo“ A/S „Sadales tīkls” Austrumu reģiona Rēzeknes nodaļas vadītājs;
Edgars Vitkovskis – akciju sabiedrības “Latvenergo“ A/S „Sadales tīkls” Austrumu reģiona tehniskais vadītājs;
Anna Mičule – SIA „Viļānu slimnīca” administratore;
Arturs Bogdans – Veselības un sociālās aprūpes centra „Malta” Saimniecības daļas vadītājs;
Aina Šķestere – Rēzeknes novada Veco ļaužu pansionāta Saimniecības noliktavas pārzine;
Aivars Zeps – Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu nama saimniecības pārzinis
Vladimirs Miņins – Veselības inspekcija;
Ērika Ruskule – Valsts vides dienests;
Vladimirs Cvetkovs – Neatliekamās palīdzības dienests;
Aivars Uzulnīks – Robežsardzes koledža.