Rēzeknes novada uzņēmēji izrāda lielu interesi par sava produkta pozicionēšanu vietējā un Eiropas Savienības tirgū

Publicēts 01.03.2017

21. februārī Rēzeknes novada pašvaldībā Europe Direct Austrumlatgales informācijas centra īstenotā projekta “Pasākumu kopums Austrumlatgales topošajiem un esošajiem uzņēmējiem par uzņēmējdarbības iespējām Eiropas Savienībā” ietvaros notika seminārs “Pirkšanas-pārdošanas akadēmija”. Seminārā piedalījās vairāk kā 60 dalībnieki, tai skaitā, gan pieredzējuši uzņēmēji, kas ar savu produkciju iekarojuši arī citu valstu tirgu, gan jaunie uzņēmēji, gan arī skolēni un citi interesenti, kas tikai vēl domā par savu uzņēmējdarbību.

Lektori, zīmolu komunikācijas speciālists Raimonds Platacis un Rēzeknes uzņēmēju biedrības vadītāja Aija Vanaga, uzsver, ka uz katru lietu jāspēj paskatīties no dažādām pozīcijām, gan kā ražotājam, gan kā klientam. Tas ļaus labāk novērtēt savu produktu un saprast, kā to piedāvāt. Laikā, kad Latvijā ienāk aizvien vairāk starptautisku zīmolu, svarīgāki kļūst vietējie produkti ar savu identitāti. Tomēr lokālajiem uzņēmējiem jāspēj domāt un strādāt ar globālām ambīcijām. Mainoties paaudzēm un paradumiem, uzņēmējiem jāpielāgojas mūsdienu klientam. Šobrīd izplatītākais komunikācijas veids ir cilvēks – tehnoloģija – cilvēks, ko tieši ietekmē straujā tehnoloģiju attīstība. Šīs tendences izcils piemērs ir sociālo tīklu popularitāte. Sociālie tīkli ir kļuvuši par ērtu kanālu, lai uzrunātu savu klientu. Tomēr lieti atcerēties, ka sociālie tīkli tikpat viegli var kļūt par klupšanas akmeni, ļaujot zibenīgi izplatīties arī negatīvai informācijai par produktu.

Seminārā bija ne tikai teorētiskais izklāsts, bet arī grupu darbs. Katrai komandai, vadoties pēc saviem resursiem, vajadzēja izveidot produktu, kam noteikt potenciālos klientus, kā arī akseleratorus, t.i., sadarbības partnerus noieta veicināšanai. Šīs uzdevums atgādina- kapitāls ne vienmēr ir svarīgākais idejas un produktu attīstīšanai.

Savukārt semināra turpinājumā Skaidrīte Baltace, LIAA Rēzeknes biznesa inkubatora vadītāja, iepazīstināja ar biznesa inkubatora darbību. Tā ir iespēja jaunajiem uzņēmējiem saņemt nepieciešamo atbalstu un pakalpojumus uzņēmējdarbības attīstībai. Visiem pakalpojumiem tiks piemērots 50% līdzfinansējums. Inkubatoros ir pieejama arī pirmsinkubācija, kuras ietvaros uzņēmēji var testēt savas biznesa idejas un saņemt bezmaksas konsultācijas.

Projekts “Pasākumu kopums Austrumlatgales topošajiem un esošajiem uzņēmējiem par uzņēmējdarbības iespējām Eiropas Savienībā” tiek īstenots ar Eiropas Savienības Investīciju plāna atbalstu.

Ilze Kiščenko, 
Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste

Uzņēmējus uzrunāja Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs Uzņēmējdarbības kontaktpunktu vadītāji Sanita Zunda un Gunts Klīdzējs Lektori Aija Vanaga un Raimonds Platacis DSC_0015 DSC_0016 DSC_0020 DSC_0023 DSC_0024 DSC_0028 DSC_0029 DSC_0033 DSC_0035 DSC_0038investeu-logo

Semināru organizē Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu.  

Eiropas Komisijas galvenā prioritāte ir, neradot jaunus parādus, panākt, ka Eiropā atsākas izaugsme un palielinās darbavietu skaits. Kopš pasaules ekonomiskās un finansiālās krīzes sākuma Eiropas Savienībai (ES) grūtības rada zems investīciju līmenis un augsts bezdarbs. Šīs problēmas risināšanai Eiropas Komisija kopā ar Eiropas Investīciju banku uzsāka “Investīciju plānu Eiropai”.  

“Europe Direct” ir 2005.gadā izveidots Eiropas Komisijas informācijas centru tīkls, kas darbojas visās ES dalībvalstīs. “Europe Direct” sniedz bezmaksas informāciju ikvienam iedzīvotājam par ES darbības jomām, kā arī aicina iesaistīties ES notiekošajos procesos un izmantot iespējas, ko sniedz dalība tajā.

EU_LV