Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētāja: Ilona Turka
Komisijas sekretārs: Juris Zvīdriņš
Komisijas locekļi:
Māra Taranda
Inga Šidlovska
Jānis Laizāns
Anna Tarakanova
Vitolds Bautris
Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu sarakstā ir Inna Saliniece.
Komisijas kompetenci un darbības organizāciju nosaka Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums, kā arī konkrētam pasākumam izdotās Centrālā vēlēšanu komisijas instrukcijas.