Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētāja: Ilona Turka
Komisijas sekretārs: Juris Zvīdriņš
Komisijas locekļi:
Inna Saliniece
Inga Šidlovska
Jānis Laizāns
Irēna Čehoviča
Vitolds Bautris

Komisijas kompetenci un darbības organizāciju nosaka Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums, kā arī konkrētam pasākumam izdotās Centrālā vēlēšanu komisijas instrukcijas.