Rēzeknes novada Vērēmu bāriņtiesa

Publicēts 27.01.2010

Tās sastāvā uz pieciem gadiem Rēzeknes novada dome ievēlēja bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un trīs bāriņtiesas locekļus.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja – Ausma Bicāne
Darba vieta: Vērēmu pagasta pārvaldē
Apmeklētājus pieņem: Vērēmu pagasta pārvaldes telpās, J.Zvīdra ielā 3A, Sondoros, Vērēmu pagastā pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 16.30, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 16.30
Telefons 64611192, 27351969
E-pasts Ausma.Bicane@rezeknesnovads.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece – Silvija Kipļuka
Darba vieta: Lendžu pagasta pārvaldē
Apmeklētājus pieņem: Lendžu pagasta pārvaldes telpās, Viraudas ielā 3, Lendžos, Lendžu pagastā pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00, ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz 17.00
Telefons 64644726
E-pasts Silvija.Kipluka@rezeknesnovads.lvBāriņtiesas locekle – Anna Gailume
Darba vieta: Ilzeskalna pagasta pārvaldē
Apmeklētājus pieņem: Ilzeskalna pagasta pārvaldes telpās, Ilzeskalna ciemā, Ilzeskalna pagastā otrdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00,trešdienās no plkst. 12.00 līdz 16.00
Telefons 64644580
E-pasts Anna.Gailume@rezeknesnovads.lvBāriņtiesas locekle – Tatjana Pujate
Darba vieta: Nautrēnu pagasta pārvaldē
Apmeklētājus pieņem: Nautrēnu pagasta pārvaldes telpās, Rogovkā, Nautrēnu pagastā otrdienās no plkst.12.30 līdz 16.30, ceturtdienās no plkst.9.00 līdz 13.00.
Telefons 25721297
E-pasts Tatjana.Pujate@rezeknesnovads.lvBāriņtiesas locekle – Daina Igaune
Darba vieta: Bērzgales pagasta pārvaldē
Apmeklētājus pieņem: Bērzgales pagasta pārvaldes telpās, Rītupes ielā 34, Bērzgalē, Bērzgales pagastā otrdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00, ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00
Telefons 64644644
E-pasts Daina.Igaune@rezeknesnovads.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0