Rēzeknes novada Vides aizsardzības fonda padome

Padomes priekšsēdētājs: Monvīds Švarcs – Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs;
Padomes priekšsēdētāja vietniece: Elvīra Pizāne — Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece;
Padomes locekļi:
Jānis Troška – Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors,
Ērika Teirumnieka – Rēzeknes novada domes deputāte;
Staņislavs Šķesters – Rēzeknes novada domes deputāts;
Anatolijs Laizāns  – Rēzeknes novada domes deputāts;
Vasīlijs Bašmakovs – Rēzeknes novada domes deputāts;

Juris Zvīdriņš – Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta vadītājs

Fonda nolikums