Rēzeknes novada vidusskolu rekonstrukcijas tehnisko projektu un vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijas ekspertīze

Publicēts 03.05.2013
Iepirkums pārtraukts ar iepirkuma komisijas 27.05.2013. lēmumu.
Pamatojums:
1) vienīgā pretendenta kvalifikācija ir atzīta par neatbilstošu, bet piedāvājums – par nepamatoti lētu;
2) nepieciešams precizēt nolikuma prasības un papildināt darba uzdevumu.
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2013/5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 17.maijs plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Rēzeknes novada vidusskolu rekonstrukcijas tehnisko projektu un vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijas ekspertīze
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Alīda Jasmane, tālr.64634368, e-pasts: Alida.Jasmane@malta.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0