Rēzeknes novada vidusskolu rekonstrukcijas tehnisko projektu un vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijas ekspertīze

Publicēts 05.06.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2013/9
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 17.jūnijs plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Rēzeknes novada vidusskolu rekonstrukcijas tehnisko projektu un vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijas ekspertīze
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Alīda Jasmane, tālr.64634368, e-pasts: Alida.Jasmane@malta.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0