Rēzeknes novada vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana un apsekošanas pārskata sagatavošana

Publicēts 11.09.2018

Iepirkuma identifikācijas Nr. RNP 2018/27
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 25.09.2018. līdz 11:00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Rēzeknes novada vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana un apsekošanas pārskata sagatavošana
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Kristaps Kaļva, tel.28355229, e-pasts:kristaps.kalva@rezeknesnovads.lv

Iepirkuma nolikums
Apsekojamie ģeodēziskie punkti
Atbilde uz jautājumu
Lēmums par iepirkuma rezultātiem

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0