Rēzeknes novadu apmeklē Moldovas pašvaldību pārstāvji

Publicēts 11.08.2017

9. augustā Rēzeknes novadu apmeklēja Moldovas pašvaldību darbinieki – Edinec pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētāja vietniece Rodelija Vasilkova, Sorokas pilsētas izpildkomitejas Būvvaldes speciāliste Olga Prepelice, kā arī Moldovas Reģionālās attīstības un celtniecības ministrijas pārstāve Olga Popoviča. Vizīte notika Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētās vasaras skolas – nometnes Moldovas kolēģiem ietvaros ar mērķi stiprināt Moldovas reģionu un pašvaldību speciālistu profesionalitāti – sniegt metodisku un praktisku atbalstu projektu izstrādē uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības, teritorijas attīstības un kultūras jautājumos, kā arī veicināt Latvijas un Moldovas reģionu un pašvaldību sadarbību.

Kopumā vasaras skolā – nometnē piedalījās 21 Moldovas pašvaldību, kā arī Reģionālās attīstības un celtniecības ministrijas pārstāvis. Vizītes laikā Moldovas delegācija sadalījās grupās un devās pieredzes apmaiņā uz 10 Latvijas pašvaldībām – Rēzeknes novadu, Rēzeknes pilsētu, Preiļu, Riebiņu, Dobeles, Raunas, Jelgavas, Ropažu, Neretas, Aizkraukles novadu, kā arī Kurzemes un Rīgas plānošanas reģionu.

Rēzeknes novadā Moldovas kolēģi iepazinās ar Maltas vidusskolas darbu, apskatīja vairākus īstenotos projektus, kā arī tūrisma objektus – Lūznavas muižu, Lielo Liepu kalnu, zemnieku saimniecību “Ezerkrasti” pie Rāznas ezera, kā arī Kandžas muzeju – privātkolekciju Kaunatā. Vizītes noslēgumā kopā ar Rēzeknes novada vadību tika pārrunātas turpmākās sadarbības iespējas.

“Tā kā līdz šim starp Latviju un Moldova nav bijusi iespēja piesaistīt finansējumu infrastruktūras projektiem, mūsu sadarbība vairāk varētu izvērsties kapacitātes palielināšanas jomā,” uzsvēra Edinec pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētāja vietniece Rodelija Vasilkova. “Piemēram, ERASMUS+ programmas ietvaros varētu notikt skolēnu un pedagogu apmaiņas starp abām valstīm un sadarbība starp izglītības iestādēm. Tikpat noderīgi būtu projekti, kas veicinātu pieredzes apmaiņu starp dažādu jomu speciālistiem – mūsu sociālie darbinieki, tūrisma jomas pārstāvji, izglītības un kultūras darbinieki labprāt brauktu “ēnot”, pārņemt labās prakses piemērus un smelties pieredzi pie jūsu speciālistiem,” pastāstīja Rodelija Vasilkova.

Noslēdzoties Moldovas vasaras skolai – nometnei, 11. augustā Rīgā norisinājās tikšanās, kurā viesi pastāstīja par vietējās pašvaldībās gūto pieredzi, prezentēja projektu idejas, kā arī uzklausīja valsts institūciju un NVO ekspertu ieteikumus, lai idejas pārvērstos par veiksmīgiem projektiem. Jāatzīmē, ka ideju īstenošanas gaitu VARAM uzraudzīs un novērtēs, 2017. gada rudenī organizējot Latvijas ekspertu misiju uz Moldovas reģioniem.

Madara Bērtiņa,
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Sanitas Puncules un Madaras Bērtiņas foto

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0