Rēzeknes SEZ “fDi Magazine” aptaujā saņem speciālās balvas divās kategorijās

Publicēts 20.10.2017

Britu laikraksta “Financial Times” izdevuma “fDi Magazine” veiktajā aptaujā par perspektīvākajām pasaules brīvajām zonām “Global Free Zones of the Year 2017” Rēzeknes Speciālā ekonomiskā zona (SEZ) saņēmusi divas speciālās balvas kategorijās – “Paplašināšanās” un “Infrastruktūras attīstība”.

Kā uzsver Rēzeknes SEZ pārvaldniece Sandra Ežmale: “Izmantojot ilggadējo pieredzi, labvēlīgo ģeogrāfisko novietojumu, konkurētspējīgas uzturēšanas izmaksas un resursu pieejamību, Rēzeknes SEZ strādā, lai kļūtu par Austrumlatvijas ekonomikas attīstības dzinējspēku”.

Starptautiskajā aptaujā Rēzeknes SEZ tika piešķirta speciālā balva kategorijā “Paplašināšanās”, kurā brīvās zonas tika vērtētas, balstoties uz esošo zonas komercsabiedrību pieņemtajiem lēmumiem par paplašināšanos zonas teritorijā. Šajā kategorijā tika īpaši izcelti Rēzeknes SEZ komercsabiedrību “NewFuels” RSEZ SIA, “Energy Resources CHP” RSEZ SIA un “Rēzeknes Dzirnavnieks” RSEZ AS veiktie ieguldījumi darbības paplašināšanai zonas teritorijā. Kategorijā “Paplašināšanās” Rēzeknes SEZ godpilni ierindojusies uzreiz aiz Klaipēdas speciālās ekonomiskās zonas no Lietuvas.

Īpaši izceļot Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada pašvaldību realizētos un plānotos projektus uzņēmējdarbības infrastruktūras uzlabošanā Rēzeknes SEZ teritorijā, kurus plānots īstenot līdz 2018. gada beigām, Rēzeknes SEZ aptaujā ieguvusi arī speciālo balvu par infrastruktūras attīstību. Zonas pārvaldniece atzīst, “koordinēta sadarbība starp iesaistītajiem valsts, pašvaldību un privātā sektora pārstāvjiem infrastruktūras attīstības jautājumos, ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem sekmīgai investīciju piesaistei”. Apbalvojums šajā kategorijā piešķirts 8 pasaules brīvajām zonām tostarp arī divām no Latvijas – Ventspils Brīvostai un Rēzeknes SEZ.

Pētījumā kopumā piedalījās 66 brīvās zonas no visas pasaules, kuras tika vērtētas balstoties uz aizpildīto aptauju par zonas pievilcību, infrastruktūru, kā arī investoriem piedāvātajām iespējām un atvieglojumiem. Pētījuma rezultātā “fDi Magazine” par uzvarētāju pasaules mērogā atzina DMCC brīvo zonu no Apvienotajiem Arābu Emirātiem, savukārt Eiropas mērogā par labāko kļuva Katovices Speciālā ekonomiskā zona no Polijas. Līdztekus galvenajiem apbalvojumiem tika pasniegtas arī speciālās balvas vairākās kategorijās, divas no kurām saņēma Rēzeknes SEZ. Pētījuma rezultātu apkopojums ir pieejams “fDi Magazine” Interneta vietnē fDi Intelligence.

Papildus informācija: Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
Tālrunis: (+371)28633550; e-pasta adrese info@rsez.lv; mājaslapa: www.rsez.lv

Par Rēzeknes Speciālo ekonomisko zonu:

Rēzeknes SEZ izveidota 1997. gada 23. aprīlī, pamatojoties uz “Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas likumu”. Šis likums nosaka Rēzeknes SEZ pārvaldīšanas un izmantošanas kārtību, prasības komercdarbības un ieguldījumu veikšanai, kā arī Rēzeknes SEZ pārvaldes funkcijas un uzdevumus.

Nodokļu atvieglojumu piemērošanas kartību brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās nosaka likums “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”. Rēzeknes SEZ reģistrētās kapitālsabiedrības var saņemt gan tiešās nodokļu atlaides (nekustamā īpašuma nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis), gan arī netiešo nodokļu atvieglojumus, veidojot Rēzeknes SEZ teritorijā brīvās zonas, kā arī veicot ieguldījumus. Nodokļu atvieglojumi Rēzeknes SEZ būs piemērojami līdz 2035. gada 31. decembrim.

Rēzeknes SEZ kopplatība ir 1155 ha, kas ietver Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada Vērēmu, Griškānu un Ozolaines pagastu administratīvo teritoriju. Ar Rēzeknes SEZ komercsabiedrības statusu 2017. gada sākumā darbojas 18 komercsabiedrības.

FDI_01

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0