Rēzeknes SEZ komercsabiedrību 2016. gada apgrozījums ir bijis augstākais visā Rēzeknes SEZ pastāvēšanas laikā

Publicēts 20.01.2017

Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona, sekmīgi darbojoties jau daudzus gadus, piedāvā gan vietējiem uzņēmējiem, gan potenciālajiem investoriem, kas darbojas Rēzeknes SEZ teritorijā, iespēju saņemt nozīmīgu atbalstu uzņēmējdarbībai. Komercsabiedrības, kas ir noslēgušas līgumu ar Rēzeknes SEZ pārvaldi, var saņemt nodokļu atvieglojumus līdz pat 55% apmērā no ieguldījumu projekta summas: līdz pat 100% nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi un 80% uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaidi. Noslēdzot 2016. gadu, intervijā Rēzeknes SEZ pārvaldniece Sandra Ežmale atklāj to, kā Rēzeknes SEZ ir klājies 2016. gadā un ko Rēzeknes SEZ pārvalde sagaida no 2017. gada.

2016. gadā ārvalstu tiešo investīciju plūsmas Latvijā ir bijušas trīs reizes mazākas nekā pirmskrīzes laikā, līdzīgi kā visās Baltijas valstīs. Kā jūs vērtējat ārvalstu tiešo investīciju piesaisti Rēzeknes SEZ aizvadītajā gadā?

– Pēdējos gados investīciju piesaisti gan Latvijā, gan Eiropā apgrūtina politiskā nestabilitāte un lēnā ekonomikas izaugsme. Šie faktori 2016. gadā ir ietekmējuši arī investīciju piesaisti Rēzeknes SEZ. To apliecina fakts, ka Rēzeknes SEZ statusu 2016. gadā ir ieguvusi 1 komercsabiedrība, savukārt iepriekšējos gados statusu vidēji gadā ieguva 2 komercsabiedrības. Tomēr jāatzīmē, ka 2016. gadā tika noslēgti iepriekšējos gados uzsāktie investīciju projekti, tādēļ kopumā gads ir bijis sekmīgs.

Kādi ir bijuši svarīgākie notikumi Rēzeknes SEZ 2016. gadā?

– Rēzeknes SEZ komercsabiedrības statusu 2016. gadā ieguva komercsabiedrība RSEZ SIA “LATSTAB”, kurš ražo dažāda spektra un pielietojuma torņus un mastus, apgaismes stabus, tērauda pamatus u.c. Tāpat ir jāatzīmē, ka atklātajā projektu konkursā atbalsta saņemšanai no Rēzeknes SEZ komercdarbības atbalsta fonda 2016. gadā atbalstīti divu Rēzeknes SEZ komercsabiedrību – “IRBIS Technology” RSEZ SIA un RSEZ „REDIUS” SIA – projekti, kopumā piešķirot līdzfinansējumu 11 852, 80 eiro apmērā. Aizvadītajā 2016. gadā jau piekto gadu tika pasniegti apbalvojumi Rēzeknes SEZ komercsabiedrību Gada balvas konkursa uzvarētājiem: uzņēmumiem “NewFuels” RSEZ SIA, “VEREMS” RSEZ SIA un “Rēzeknes Dzirnavnieks” RSEZ AS.

Jūs minējāt, ka 2016. gads ir bijis sekmīgs. Kas to apliecina?

– 2016. gada nogalē mēs apzinājām informāciju par apgrozījumu 9 Rēzeknes SEZ komercsabiedrībās no 18. Ar pilnu pārliecību varam teikt, ka 2016. gadā apgrozījums ir bijis augstākais visā Rēzeknes SEZ pastāvēšanas laikā – gandrīz 80 milj. eiro. Turklāt lielākajās komercsabiedrībās apgrozījums ir audzis par vairāk nekā 10 %.

Šogad Rēzeknes SEZ svin arī savu 20 gadu jubileju. Kādi ir Rēzeknes SEZ nākotnes plāni un kas tiek sagaidīts no jubilejas gada?

– 2017. gadu uzsākam ar jaunas vīzijas formulēšanu nākamajai desmitgadei. Kopumā Rēzeknes SEZ komercsabiedrības ir investējušas gandrīz 150 milj. eiro, no tiem pēdējos 10 gados aptuveni 120 milj. eiro, bet pēdējos 5 gados – gandrīz 80 milj. eiro. Pēdējie 5 gadi ir bijuši sekmīgākie investīciju piesaistē, tāpēc nākotnē plānojam padarīt pārvaldes darbu vēl efektīvāku un uzlabot sadarbību ar partneriem, nodrošinot tikpat sekmīgu investīciju piesaisti kā pēdējos 10 gados.


Par Rēzeknes Speciālo ekonomisko zonu:

Rēzeknes SEZ izveidota 1997. gada 23. aprīlī, pamatojoties uz “Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas likumu”. Šis likums nosaka Rēzeknes SEZ pārvaldīšanas un izmantošanas kārtību, prasības komercdarbības un ieguldījumu veikšanai, kā arī Rēzeknes SEZ pārvaldes funkcijas un uzdevumus.

Nodokļu atvieglojumu piemērošanas kartību brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās nosaka likums “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”. Rēzeknes SEZ reģistrētās kapitālsabiedrības var saņemt gan tiešās nodokļu atlaides (nekustamā īpašuma nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis), gan arī netiešo nodokļu atvieglojumus, veidojot RSEZ teritorijā brīvās zonas, kā arī veicot ieguldījumus. Nodokļu atvieglojumi Rēzeknes SEZ būs piemērojami līdz 2035. gada 31. decembrim. Rēzeknes SEZ kopplatība ir 1155 ha, kas ietver Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada Verēmu, Griškānu un Ozolaines pagastu administratīvo teritoriju. Ar Rēzeknes SEZ komercsabiedrības statusu 2017. gada sākumā darbojas 18 komercsabiedrības.

Sagatavoja:
Rēzeknes SEZ pārvalde ārējo sakaru organizatore Baiba Baltace

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0