Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā notika konference „Latgale 2020: Lauksaimniecības attīstība – iespējas un izaicinājumi”

Publicēts 15.06.2018

14. jūnijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notika konference „Latgale 2020: Lauksaimniecības attīstība – iespējas un izaicinājumi”. Tajā piedalījās vairāk kā 110 dalībnieki no dažādām Latvijas vietām.

Klātesošos uzrunāja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektors Edmunds Teirumnieks, akcentējot RTA būtisko lomu reģionā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, iezīmējot lauksaimniecības nākotnes perspektīvas, Saeimas deputāts Jānis Trupovnieks, aktualizējot tēmu par to, cik svarīgi ir investēt Latgalē.

Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienības valdes priekšsēdētājs Aivars Bernāns stāsta: „Esam gandarīti, ka pasākums sapulcēja vienkopus nozarē strādājošos un lēmējvaras pārstāvjus. Mums kopā jādomā par esošo situāciju un jāplāno, kāds atbalsts lauksaimniecībā strādājošajiem būs nākamajā plānošanas periodā pēc 2020. gada. Veidojot dialogu, var iegūt precīzu informāciju, sniegt priekšlikumus. Arī šī brīža situācija ir ārkārtīgi atšķirīga reģionu griezumā, ar izteiktiem dažādiem klimatiskajiem apstākļiem. Tāpēc kopīga domu apmaiņa ir akūti nepieciešama. Aicinu zemniekus iestāties biedrībā „Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienība” un aktīvi izteikt priekšlikumus gan par esošo situāciju lauksaimniecībā, gan nākotnes redzējumu.”

Pasākumā interesentus par Lauku atbalsta dienesta un Valsts ieņēmumu dienesta aktualitātēm informēja iestāžu pārstāvji, norādot, ka lauksaimniekiem jāizrāda iniciatīva, jāpiedalās projektu konkursos, jāseko līdzi izmaiņām likumdošanā. Konferences dalībnieki bija vienisprātis par to, ka jāatbalsta arī lauksaimnieciskā izglītība Latgalē, jo akūti pietrūkstot augsti kvalificētu speciālistu – agronomu, veterināru utt. Malnavas koledžas pārstāvis Viktors Indričāns uzsvēra, ka, sagatavojot jaunos speciālistus, vajadzīgs mūsdienīgs aprīkojums, novatora pieeja. RTA Projektu pārvaldības un tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta vadītāja Lienīte Litavniece un RTA projektu koordinators Māris Igavens stāstīja par piedāvātajām iespējām sadarbībai ar lauksaimniekiem. Tieši RTA ir soli priekšā, īstenojot projektu „SalesLabs”, kurā studentiem kursa priekšmeta saturā teorijas apguve tiek pakārtota praktisku uzdevumu risināšanai un sastāda 30 % no priekšmeta vielas. Turpretim 70 % kursa vielas tiek veltīti uzņēmumu problēmu situāciju risinājumu meklēšanai.

Biedrības „Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienība” pārstāvis (z/s „Kotiņi”) Rolands Keišs norādīja, ka pasākums sniedzis maksimāli plašu un precīzu informāciju par aktuālo lauksaimniecības sfērā. „Šāda veida tikšanās un konstruktīvs dialogs veicina informācijas apmaiņu, sekmējot lauksaimniekiem svarīgu jautājumu virzību,” pārliecināts R. Keišs.

Konferenci rīkoja biedrība „Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienība”, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un Malnavas koledža.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Māra Justa foto

lauksaimnieki4

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0