Rēzeknes un Viļānu novada skolu deju kolektīvu skate

Publicēts 25.04.2018

Lepni paceltām galvām, ar smaidu sejā, stalti un graciozi Rēzeknes un Viļānu novadu skolu astoņpadsmit deju kolektīvi 20. aprīlī nāca uz Strūžānu kultūras nama skatuves,  20.aprīlī, lai rādītu savu dejotprasmi gan stingrajai žūrijai, gan skatītājiem. Katrs kolektīvs izpildīja divas dejas.

Deju kolektīvu skate ir kā atskaites punkts paveiktajam mācību gada laikā, kad redzams, cik daudz un kādā kvalitātē izdarīts, cik cītīgi apmeklēti mēģinājumi un ar kādu atdevi dejots, kāds ir gala rezultāts un tas, pie kā vēl jāpiestrādā, jāpieslīpē, jānostiprina. Šī deju skate bija arī sava veida ceļazīme nākamajiem skolēnu Dziesmu un deju svētkiem, kuriem vēl ir laiks kārtīgi sagatavoties.

Dejotāju raito soli vēroja un vērtēja žūrija – deju horeogrāfs, Deju svētku virsvadītājs Ilmārs Dreļs, Riebiņu novada Stabulnieku kultūras nama deju kolektīvu vadītāja Natālija Balode un Varakļānu vidusskolas deju kolektīvu vadītāja Ilona Balode. Žūrijas vērtējums bija atbilstošs dejotāju sniegumam – sešpadsmit kolektīviem tika piešķirta pirmā pakāpe, bet diviem – augstākā.

Mēs no sirds sakām paldies par vingro dejas soli, par dāvāto prieku un emocionālo gandarījumu Dricānu vidusskolas 1. – 4. kl. deju kolektīvam, 5. -7.kl. deju kolektīvam un 8. -11. kl. deju kolektīvam „Naramūņi” (kolektīvu vadītāja Silvija Bokta), Gaigalavas  pamatskolas 1.-4. kl. un 5. -7. kl. deju kolektīviem (vad. Silvija Bokta), Viļānu kultūras nama 1. -2.kl., 5. -6.kl. un 8. -10.kl. deju kolektīviem (vad. Lūcija Kukaine), Dekšāru pamatskolas 1. -4.kl. un 5. -9.kl.deju kolektīviem (vad. Mārīte Nagle), Rēznas pamatskolas 1.-4. kl. un 5. -7.kl. deju kolektīviem (vad. Silvija Pranča), Kaunatas vidusskolas 1. -4.kl. deju kolektīvam (vad. Alla Silova), Maltas vidusskolas 4. -5.kl. deju kolektīvam (vad. Skaidrīte Babre), Nautrēnu vidusskolas 5. -6.kl. deju kolektīvam (vad. Inguna Ludborža), Feimaņu pamatskolas 1. -4.kl. deju kolektīvam (vad. Iveta Alika), Verēmu pamatskolas 3. -4.kl. deju kolektīvam (vad. Maira Gribuste) un Jaunstrūžānu pamatskolas 1. -4. kl. deju kolektīvam (vad. Elita Kupruka).

Skates noslēgumā visiem deju kolektīviem tika pasniegti ziedi, saldumi un, protams, diplomi, kuros bija ierakstīta gan pakāpe, gan nopelnītais punktu skaits.

Skates organizēšanas un norises procesā savu artavu ieguldīja Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības darba speciāliste interešu izglītībā Anita Rudziša, Rēzeknes un Viļānu novadu skolu deju kolektīvu virsvadītāja Silvija Bokta, Stružānu pagasta pārvalde un Strūžānu kultūras nama kolektīvs.

 

 

Leokādija Razgale,
Strūžānu KN vadītāja

Sarmītes Stepiņas foto

IMG_20180420_121724 IMG_20180420_133803 IMG_20180420_144507 IMG_20180420_144930 IMG_20180420_145157

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0