Rikavā viesojās skolotāji no ārvalstīm

Publicēts 08.01.2015

Mums katram ik dienas ir izvēle, kā dzīvot, kā uzvesties, ko darīt. Mūsu šībrīža izvēles nosaka mūsu nākotni. Izdarot izvēli, mums ir jābūt atbildīgiem par to un arī gataviem pieņemt savas izvēles sekas, mēs nedrīkstam novelt atbildību par mūsu izdarītajām izvēlēm uz cita cilvēka pleciem. Ļoti svarīgi ir iemācīt šo atbildību jau skolas vecumā. Ir jāļauj bērniem saprast, ka dzīve ir daudz patīkamāka un interesantāka, ja viņi izvēlas veselīgas brīvā laika aktivitātes kopā ar vienaudžiem, uzvedoties un komunicējot sev un apkārtējiem cilvēkiem pieņemamā veidā. Šis ir galvenais mērķis Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas skolu daudzpusējās partnerības projektam “A matter of choices”, kurš jau otro mācību gadu tiek realizēts Rikavas pamatskolā.

Decembra sākumā Rikavā viesojās 14 skolotāji no Austrijas, Beļģijas, Dānijas, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Apvienotās Karalistes (Skotijas) un Turcijas. Lai arī visiem ciemiņiem šī bija pirmā viesošanās Latvijā un mēs gribējām parādīt Latvijas skaistākās vietas, sniedzot viņiem pēc iespējas plašāku ieskatu latviešu un latgaliešu kultūrvēsturiskajās tradīcijās, tomēr šīs vizītes galvenais mērķis bija intensīvs darbs grupās, veidojot stundu plānus par vienaudžu vardarbību (boulingu), veselīgu dzīvesveidu, dažāda veida atkarībām. Visus materiālus citi skolotāji turpmāk varēs izmantot savās stundās.

Vairāku dienu garumā tika analizētas un apspriestas problēmas, kas saistītas ar vienaudžu vardarbību, neveselīgu dzīvesveidu un sportisku aktivitāšu trūkumu. Katra no deviņām projekta dalībskolām stāstīja savu pieredzi cīņā ar arvien pieaugošo jauniešu atkarību no modernajām tehnoloģijām – datora un telefona. Tieši tādēļ projekta ietvaros ir paredzēta viena nedēļa 2015. gada aprīlī, kad daži brīvprātīgie jaunieši mēģinās dzīvot, nelietojot modernās tehnoloģijas un internetu.

Tāpat vizītes laikā tika diskutēts par to, vai ir jābūt vecuma limitam, no kura bērns drīkst sākt reģistrēties interneta sociālajos tīklos. Plašas diskusijas bija par jautājumu, vai skolotājs un skolēni var būt tā saucamie „draugi” sociālajos tīklos, un par to, kāda skolotāja interneta profila informācija var būt redzama skolēniem. Viedokļi atšķīrās, bet galvenā doma tomēr visiem klātesošajiem bija vienojoša: „Ik katram no mums (gan skolotājam, gan skolēnam, gan vecākam) ir jādomā, kādu personīgu informāciju un fotogrāfijas mēs ievietojam internetā, jo reizēm vēlāk tas var kaitēt mums pašiem. Interneta tīmeklī informācija saglabājas, pat ja mēs to izdzēšam.” Šeit laikam vietā būtu latviešu sakāmvārds- septiņreiz nomēri un vienreiz nogriez…

Ilze Kuhaļska, projekta koordinatore

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0