Rikavas pagasta ceļu uzturēšanai nepieciešamo darbu veikšana

Publicēts 24.07.2013
Iepirkums pārtraukts kļūdas dēļ (nepilnīgs finanšu piedāvājums)
Iepirkuma identifikācijas numurs – Nr. RPP2013/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2013.gada 5.augustā plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – RNP Rikavas pagasta pārvalde Jaunības iela15, Rikava Rikavas pagasts, Rēzeknes novads LV4648
Iepirkuma priekšmets – „Rikavas pagasta ceļu uzturēšanai nepieciešamo darbu veikšana”
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Rikavas pagasta pārvalde Jaunības iela15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, LV4648
Kontaktpersona – Andrejs Tārauds, tel: 29388271, 64607080 e-pasts: info@rikava.lv

Iepirkuma instrukcija

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0