Rikavas pagasta ceļu uzturēšanai nepieciešamo darbu veikšana

Publicēts 06.08.2013

Iepirkuma rezultāts – Pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar Z/S Kalastiņas, reģ. Nr.42401010368, piedāvājuma cena LVL 15001,00 (ar PVN)

Iepirkuma identifikācijas numurs- Nr. RPP2013/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš- 2013.gada 19.augusts plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese- RNP Rikavas pagasta pārvalde Jaunības iela15, Rikava Rikavas pagasts, Rēzeknes novads LV4648
Iepirkuma priekšmets- „Rikavas pagasta ceļu uzturēšanai nepieciešamo darbu veikšana”
Piedāvājuma iesniegšanas vieta- Rikavas pagasta pārvalde Jaunības iela15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, LV4648
Kontaktpersona: Andrejs Tārauds, tel 29388271,64607080 epasts-info@rikava.lv

Iepirkuma instrukcija

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0