RSEZ pieredzes apmaiņas vizītē Moldovas Ziemeļu reģiona attīstības dienās

Publicēts 14.10.2014

No 23. līdz 27. septembrim Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (RSEZ) pārvaldes, Rēzeknes pilsētas un novada pašvaldību pārstāvji piedalījās Moldovas Ziemeļu reģiona attīstības dienās, kuru laikā semināros un diskusijās dalījās pieredzē par uzņēmējdarbību Eiropas Savienības kontekstā, investīciju piesaisti reģionu attīstībai Latvijā un Moldovā.

Vizītes ietvaros tika apmeklēta speciālā ekonomiskā zona “Balti” (Free economic zone BĂLȚI), vairāki dažādu nozaru ražošanas uzņēmumi, piemēram, augļu un dārzeņu pārstrādes uzņēmums “Alimentare” Sorokas pilsētā un citi.

Pašvaldību iestādes “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” pārvaldniece Sandra Ežmale: “Šādas vizītes un dalība investīciju forumos vienmēr ir ļoti noderīga, jo palīdz veidot sadarbības kontaktus ar citu valstu uzņēmējiem, valsts un pašvaldību institūcijām. Savukārt speciālās ekonomiskās zonas apmeklējums ļāva labāk izprast Rēzeknes speciālajai ekonomiskajai zonai līdzīgu institūciju piedāvājumu un attīstības stratēģijas citās valstīs un veidot konkurētspējīgāku piedāvājumu pašiem.”

Biznesa dienu ietvaros parakstīts sadarbības līgums starp Rēzeknes novada pašvaldību un Moldovas Jediņecas pilsētu, sadarbības līgums starp Rēzeknes pilsētu un Moldovas Sorokas pilsētu, kā arī sadarbības līgums starp Moldovas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Latgales plānošanas reģiona Latgales Uzņēmējdarbības centru.

Pasākumu organizēja Moldovas Ziemeļu reģiona attīstības aģentūra sadarbībā ar Moldovas Sorokas un Jediņecas vietējām pašvaldībām, Moldovas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, kā arī Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, lai veicinātu ekonomisko un investīciju potenciālu, veidotu sadarbības partnerību starp pašvaldībām un uzņēmumiem Moldovā, Rumānijā, Latvijā, Polijā un Ukrainā. Kopumā Moldovas Ziemeļu reģiona attīstības dienās piedalījās ap 100 pārstāvji.

RSEZ un pašvaldību sadarbība ar Moldovas Ziemeļu reģiona attīstības aģentūru aizsākās jau 2013. gadā. Šā gada maijā Moldovas uzņēmēju, valsts un pašvaldību institūciju pārstāvju delegācija pieredzes apmaiņas nolūkos viesojās Rēzeknē. Vizīti organizēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar vietējām pašvaldībām.

Informāciju sagatavoja:

Skaidrīte Baltace
RSEZ pārvaldes sabiedrisko attiecību konsultante

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0