Pasākumi

Дата и время Событие
29.09.2020
13:00
Miķeļdienas pasākums pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem “Rudens nāca sētiņā”
Dricānu birztalas estrāde, Dricānu pagasts Rēzeknes novads
29.09.2020
14:00
Miķeļdienas pasākums “Rudentiņš bagāts vīrs”. Ražas izstāde, dalīšanās ar receptēm, cienāšanās ar rudens veltēm
Rikavas pagasta kultūras nams, Rikavas pagasts Rēzeknes novads
29.09.2020
16:30
Miķeļdienas pasākums “Rudu, rudu rudenīti, kas tavā vezumā?”
Griškānu pagasta bibliotēka, Griškānu pagasts Rēzeknes novads