Осуществление мероприятий по деинституциональности в Латгальском регионе

Publicēts: 25.03.2021

Atjaunots: 02.09.2022

Projekta apraksts

Актуальная информация о проекте доступна: https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/di/aktualtitates/

Название проекта:

Осуществление мероприятий по деинституциональности в Латгальском регионе

 

 

Номер проекта:

Nr.9.2.2.1./15/I/005

Основные мероприятия по проекту:

Projekts tiek realizēts specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros ar kopējo summu 7 596 069,00 EUR, no tiem 6 456 658,53 EUR (85%) ir ESF līdzfinansējums.

Tiks novērtētas 462 personas ar garīga rakstura traucējumiem, 505 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un 317 ārpusģimenes aprūpē esoši bērni, lai noskaidrotu, kādi sociālie pakalpojumi viņiem ir visnepieciešamākie.

387 personām ar garīga rakstura traucējumiem kļūs pieejama aprūpe mājās un dienas centros, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļi, īslaicīga sociālā aprūpe un cita veida atbalsts.

3533 bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņems sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

Projekta laikā samazināsies bērnu skaits iestādēs – viņi atradīs mājas pie audžuģimenēm, aizbildņiem vai adoptētājiem.

Sabiedrībai tiks sniegta informācija par cilvēkiem ar garīgajiem un funkcionālajiem traucējumiem, kā arī par bērniem, kas aug ārpus ģimenēm.

Время реализации проекта:

Projekta īstenošanas laiks līdz 2023. gada 31. decembrim.

Projektu īsteno:

Latgales Plānošanas reģions sadarbībā ar reģiona pašvaldībām un VSAC “Latgale”

Контактное лицо:

Vecākā sociālā darbiniece darbam ar bērniem un ģimenēm: Zita Bautre, tālr.: 64607184, 26531497, э - почта: zita.bautre@rezeknesnovads.lv, kā arī Latgales Plānošanas reģionā pa tālruni 654 40862.

Новости

26.05.2022

Состоялось очередное собрание группы управления Латгальским регионом планирования

10 мая этого года в рамках проекта «реализация мероприятий по деинституции в Латгальском регионе» (№ 9.2.2.1./15/I/005) состоялась очередная деинституциональность Латгальского региона планирования (в дальнейшем)

Читать больше

25.02.2022

Оказанные услуги в 2021 году и в проекте актуальности «DI в Латгалии»

Актуальная информация о проекте доступна: в Латгалии https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/di/aktualtitates/ реализация проекта «осуществление мероприятий по деинституциональности в Латгальском регионе (DI в Латгалии)» (№ 9.2.2.1./15/I/005). Вместе с сотрудничающими

Читать больше

30.04.2021

Оказанные услуги в 2020 году и в проекте актуальности «DI в Латгалии»

В Латгалии продолжается реализация проекта «осуществление мероприятий по деинституциональности в Латгальском регионе (проект)» (№ 9.2.2.1./15/I/005). Латгальский регион планирования вместе с партнерами по сотрудничеству в самоуправлениях

Читать больше

08.03.2019

Дети Латгальского региона с функциональными нарушениями получают основанные в обществе социальные услуги

Для увеличения доступности социальных услуг, прикрепленных к семейной среде и основанных на обществе, в местах жительства лиц с нарушениями умственного характера и детьми с

Читать больше

20.09.2016

В Резекненском крае предложат новые социальные услуги для детей с функциональными нарушениями

Социальная служба Резекненского края начинает новую социальную услугу для детей с функциональными нарушениями, которые живут в семьях, организации: 1) услуга «момента передышки»; 2) заботы

Читать больше

Click to listen highlighted text!