(Latviešu) Adamovas speciālajā internātpamatskolā būs energoefektīvi gaismekļi

Опубликовано 19.12.2014

Adamovas speciālās internātpamatskolas turpina paaugstināt ēkas energoefektivitāti, veicot gaismekļu renovāciju. Klimatu pārmaiņu instrumenta finansēta projekta gaitā ir paredzēts uzstādīt LED tipa apgaismojumu. Rezultātā CO2 emisiju ietaupījums būs 10 137,52 kg. CO2 samazinajuma efektivitātes rādītājs būs 0,423456189 kgCO2/euro gadā.

Šobrīd izglītības iestādē esošā apgaismojuma sistēma ir novecojusi un fiziski nolietojusies, tāpēc modernizētais apgaismojums būs piemērotāks mācību procesam, ļaus ieekonomēt finanšu līdzekļus nākotnē. Līdz šim Adamovas speciālajā internātpamatskolā ir īstenots projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Adamovas speciālajā internātpamatskolā”, kura būvniecības darbos ir veikts nesiltināto ārsienu, cokola un logu aiļu siltināšana, jaunā siltumenerģijas skaitītāja ierīkošana, logu nomaiņa, koka ārdruvju nomaiņa uz energoefektīvajām pakešu durvīm.

Projekta kopējās izmaksas sastāa 45 269,83 Eiro, no kurām Klimata pārmaiņu instruments sedz 61,99 %.

Jānis Puriņš skolas direktors

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0