Sabiedriskā apspriešana par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu

Publicēts 13.04.2015
Foto no interneta resursiem

Rēzeknes novada dome izsludina sabiedrisko apspriešanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai jautājumā par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizlieguma noteikšanu visā Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā ietilpst Audriņu, Bērzgales, Ilzeskalna, Strūžānu, Gaigalavas, Rikavas, Sakstagala, Ozolmuižas, Ozolaines, Maltas, Silmalas, Feimaņu, Mākoņkalna, Kaunatas, Pušas, Nautrēnu, Griškānu, Čornajas, Stoļerovas, Nagļu, Kantinieku, Dricānu, Lūznavas, Lendžu, Vērēmu pagasti.

Savu viedokli, priekšlikumus vai iebildumus var iesniegt līdz 2015. gada 30. maijam Rēzeknes novada domē, 17. kabinetā, Atbrīvošanas aleja 95 A, Rēzekne, LV 4601, kā arī attiecīgā pagasta pārvaldē vai ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz Rēzeknes novada domes e-pasta adresi: info@rezeknesnovads.lv.

Iebildumu neiesniegšana norādītajā termiņā tiks uzskatīta par piekrišanu aizlieguma noteikšanai.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0