Sabiedriskā apspriešana par motokrosa trases izbūvi Ozolaines pagastā

Publicēts 12.07.2018

Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde ir saņēmusi motokrosa kluba „CAMK Latgale” lūgumu ar iespēju iznomāt Pašvaldības īpašumu “Ritiņi” 7.03 ha platībā (bijusī Ritiņu izgāztuve) ar kadastra Nr. 7876001238, jaunās motokrosa trases izbūvei. Zemes vienības plānotā (atļautā) izmantošana, atbilstoši Rēzeknes novada teritorijas plānojumam ir Lauku zeme un Meža zeme. Saskaņā ar Rēzeknes novada teritorijas plānojuma noteikumiem ATĻAUTAJAI IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI LAUKU TERITORIJĀ:

5.1. LAUKU ZEMES (L).

365. Atļautā galvenā izmantošana:

365.14. tūrisms, rekreācija, sports un ar to saistītās ēkas un būves.

Motokrosa trase paredzēta būt 1,650m garumā, kas perspektīvā ļautu rīkot MINI motokrosa posmu (bērniem un jauniešiem no 4 gadiem līdz 15), dažādās motociklu un kvadraciklu grupās no MX50CC līdz MX85CC un Q50CC-Q100CC, savācot līdz pat 100 dalībniekiem, ne tikai no Latvijas, bet arī tuvākajām kaimiņvalstīm.

Izstrādājot motokrosa trases projektu pēc Latvijas Auto Moto federācijas standartiem A klases līmenim, tāpat iespējams rīkot Latvijas Nacionālā kausa un Latvijas čempionāta motokrosā posmus, kā arī atjaunot Latgales kausa sacensības, kuros piedalās arī pieaugušie augsta līmeņa sportisti dažādās grupās.

Līdz šim Latgales reģiona, pie tam Rēzeknes un Rēzeknes novada motosportisti ir veiksmīgi ņēmuši dalību dažādās motokrosa sacensībās, pārstāvot Latgales vārdu ne tikai visā Latvijā, bet arī Igaunijā un Lietuvā un citās Eiropas valstīs, taču mūsu sportistiem nav standartiem atbilstošas trases, kur trenēties. Tas tiek darīts citu novadu trasēs.

Papildus informācija par motokrosa trases izbūvi pieejama zvanot pa tālruni 29224449.

Sabiedriskā apspriešana tiek veikta no 2018. gada 10. jūlija līdz 2018. gada 10. augustam.

Lūdzam savus priekšlikumus un ieteikumus par motokrosa trases izbūvi, to nepieciešamību, vai būvniecības aizliegšanu rakstiskā veidā iesniegt Ozolaines pagasta pārvaldē lietvedei (adrese: „Lazdas”, s.Balbiši, Ozolaines pagasta, Rēzeknes novads, LV-4633, tālr.64640171, vai sūtot uz e-pastu: info@ozolaine.lv).

bijusi_IgaztuveMX trase vizualizacija realais - Picture1 MX trase vizualizacija realais - Picture2 MX trase vizualizacija realais - Picture6 MX trase vizualizacija realais - Picture7 MX trase vizualizacija realais - Picture8

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0