“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldībā”

Publicēts 21.02.2017

Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas komunālinženierim Alberatm Kindzulim uz e-pastu alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv līdz 2017. gada 1. martam.

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0