Saimniecības preču iegāde Stružānu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām

Publicēts 29.08.2017

Iepirkuma identifikācijas Nr. – SPP 2017/9
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš –11.09.2017
Pasūtījuma nosaukums un adrese – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Iepirkuma priekšmets – „Saimniecības preču iegāde Stružānu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām”
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasta pārvalde, Rēzeknes novads, LV – 4643
Kontaktpersona: Iveta Misjūne, info@struzani.lv, tālr. 22018676, 64667552

Nolikums
Jautājumi un atbildes
Lēmums par iepirkuma rezultātiem

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0