Saimniecības preču, materiālu un ierīču dažādu darbu veikšanai iegāde Kaunatas pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām

Publicēts 23.02.2017

Iepirkuma identifikācijas Nr.: KPP 2017/4
Iesniegšanas termiņš: 06.03.2017. līdz plkst. 10:00
Pasūtītāja nosaukums: Kaunatas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Saimniecības preču, materiālu un ierīču dažādu darbu veikšanai iegāde Kaunatas pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr.: KPP 2017/4
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rāznas iela 38, Kaunata ,Rēzeknes novads, LV-4622 līdz 06.03.2017. pl.10.00
Kontaktpersona: Marija Rukmane, tel. 28330703, e-pasts: rukmane2@inbox.lv

Iepirkuma nolikums

Tehniskā specifikācija

Līgums

Lēmums