Saistošo noteikumu projekts par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.38 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā”

Publicēts 20.04.2012
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektā. Savus priekšlikumus un ieteikumus līdz 26.04.2012. sūtiet Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājaiIlonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rdc.lv.
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0